Croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog i ddeddfu ar yr argyfwng tai

15/01/2021

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford, i gyflwyno deddfwriaeth i fynd i’r afael â’r argyfwng tai yn nhymor nesa’r Senedd os bydd yn parhau yn ei swydd wedi’r etholiad eleni.

Fe wnaeth y Prif Weinidog ei addewid ar raglen Pawb a’i Farn neithiwr. 

 

Dywedodd y Prif Weinidog: “Os ŷn ni’n mynd i ddefnyddio’r system cynllunio a rhoi mwy o bwerau i Awdurdodau Lleol ddelio â’r mater, bydd yn rhaid deddfu; i ddweud y gwir, does dim digon o amser ar ôl yn nhymor presennol y Senedd i ddeddfu”, gan ychwanegu ei fod er gwaethaf hyn yn “benderfynol” o ddeddfu ar y mater yn nhymor nesa’r Senedd os bydd yn parhau i arwain y Llywodraeth.

 

Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, Mabli Siriol: “Mae'n galonogol clywed y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn ymrwymo i gyflwyno pecyn deddfwriaethol i ddatrys yr argyfwng tai yn nhymor nesa'r Senedd. Mae hyn yn dilyn ymgyrchu di-flino gan ymgyrchwyr ar lawr gwlad.

 

Rheolaeth gymunedol

 

“Fel rhan o’n dogfen gweledigaeth ar gyfer yr etholiad, ‘Mwy Na Miliwn’, rydyn ni’n cynnig amryw o bolisïau posib y gellid eu gweithredu i ddatrys y broblem. Mae angen cyflwyno Deddf Eiddo fydd yn rhoi rheolaeth gymunedol ar y farchnad dai i sicrhau cartrefi lleol i bawb. Mae hefyd angen i’r Llywodraeth nesaf osod cap ar ganran yr ail gartrefi sydd mewn cymuned, rheoli prisiau rhent fel eu bod yn fforddiadwy i bobl sydd ar gyflogau lleol a gosod uwch-dreth ar elw landlordiaid i fuddsoddi mewn dod â thai gweigion ac ail gartrefi yn ôl i ddefnydd cymunedau.

 

“Nawr yw’r amser i bob plaid ymrwymo i gyflwyno Deddf Eiddo yn y Senedd nesaf a phenderfynu am unwaith i flaenoriaethu cymunedau, nid cyfalafiaeth.”  
Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal rali ‘Nid yw Cymru ar werth’ ar argae Tryweryn ddydd Sadwrn 15 Mai.