Croesawu penderfyniad i wrthod cais i adeiladu tai

15/12/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad pwyllgor cynllunio i wrthod cais i adeiladu dros 300 o dai yn ardal Bangor yng Ngwynedd. 

 

Roedd swyddogion Cyngor Gwynedd wedi argymell y dylid codi dros 300 o dai yn ardal Penrhosgarnedd ger Bangor.  Fe roedd hynny wedi codi gwrychyn mudiadau a chynghorwyr lleol ond fe roedd y Cyngor yn dadlau fod angen y tai i sicrhau tai fforddiadwy.  

 

Dywedodd Menna Machreth, Cadeirydd rhanbarth lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, «Rydyn ni'n croesawu penderfyniad y cynghorwyr. Mae cyfraith am statws y Gymraeg yn y system gynllunio ar fin newid. Mae hynny'n cynnig cyfle arbennig i gynghorwyr gwrthod y cais os yw'n cael ei ail-gyflwyno."

 

Ychwanegodd, "Byddwn ni'n ysgrifennu at aelodau'r pwyllgor a'r swyddogion i ofyn iddyn nhw ddefnyddio'r pwerau newydd, a fydd gyda nhw o ddechrau mis Ionawr ymlaen, er mwyn sicrhau bod nhw'n atal y datblygiad arfaethedig er lles yr iaith."  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru