Croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru am ddileu Cymraeg ail iaith

14/10/2021

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru heddiw am ddileu Cymraeg ail iaith. Dywed y mudiad eu bod bellach yn disgwyl i’r corff greu un cymhwyster Cymraeg i bob plentyn.

Wrth ymateb i’r newyddion dywedodd Toni Schiavone, cadeirydd grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith: “Mae’r cyhoeddiad heddiw yn cadarnhau y bydd un cymhwyster Saesneg ac un cymhwyster Mathemateg i bob plentyn yng Nghymru. Diolch i waith ymgyrchu diflino nifer fawr o bobl, mae’n edrych yn debygol iawn bellach y bydd un cymhwyster Cymraeg i bawb hefyd. Wedi iddyn nhw gyhoeddi y bydd un cymhwyster i’r Saesneg a Mathemateg, ni fyddai modd iddyn nhw gyfiawnhau cadw rhywbeth eilradd i’r Gymraeg.

 

Unig opsiwn

 

Ychwanegodd Toni Schiavone, “Wedi’r cwbl, un cymhwyster Cymraeg yw’r unig opsiwn sy’n cyd-fynd â pholisi Llywodraeth Cymru o ddileu Cymraeg ail iaith a sefydlu un continwwm dysgu Cymraeg. Yn bwysicach byth, dymuniad pobl Cymru yw sicrhau bod pob plentyn yn dod yn rhugl yn Gymraeg. Ni ddylai’r Gymraeg fod yn eilradd i ddim un plentyn, dylai rhuglder yn y Gymraeg fod yn rhodd ‘n holl blant.”