Creu cerddoriaeth o dyrbinau gwynt

Bydd y ffermydd gwynt ar y môr ger Llandudno yn ysbrydoli ac yn darparu’r sain i gyfansoddiad cerddorol ar gyfer Gŵyl LLAWN Llandudno gan Ed Wright, sy’n ddarlithydd cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor ac yn gyfansoddwr ac artist sonig. Bydd yn perfformio fel y ‘Sonic Wave laboratory’ gyda’r artist celf Charles Gersholm.

 

Bydd y ddau artist sain lleol yn cynhyrchu gwaith celf sonig a grëwyd gan natur a’i ffurfio gan ddefnyddio peiriannau o waith dyn. Bydd peiriannau mawr sy’n cylchdroi ac yn cynnwys synwyryddion yn cael eu gosod yn y cysgodfeydd ar bromenâd Llandudno. Byddant yn rhyngweithio gyda  phobl sy’n cerdded heibio a fydd yn clywed sŵn yn dod yn uniongyrchol o gyfeiriad y fferm wynt, gan greu cyfansoddiad sain sy’n newid drwy’r amser. Bydd y tyrbinau bach dros dro yn ffurfio pumawd y gellir gwrando arnynt yn unigol neu o du mewn i ‘labordy’ y cyfansoddwyr,  sef hen beiriant ymdrochi.

 

Cynhelir y perfformiad  rhwng 12.00- 6.00 pm yn ystod penwythnos yr ŵyl rhwng 19- 21 Medi, a bydd  yn un o nifer o ddigwyddiadau am ddim a fydd yn rhoi dehongliadau amrywiol am orffennol, presennol a dyfodol tref Llandudno.

 

Mae gan y cyfansoddwr, Ed Wright, ddiddordeb mewn cyfuno technoleg ddigidol gyda ffurfiau mwy confensiynol o wneud cerddoriaeth ac mae’n ymddiddori hefyd mewn celf a cherddoriaeth aml-gyfrwng. Enillodd ei ddoethuriaeth mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor lle mae’n ddarlithydd erbyn hyn. 

 

Hollti barn

 

Meddai: “Mae’n wych cael y cyfle i weithio gyda phwnc sydd mor ddiddorol ac sy’n gallu hollti barn pobl. Gall llawer o bobol sy’n byw yn yr ardal weld y melinau ar y gorwel  ar ddiwrnodau clir ac mae’n ddiddorol ymchwilio i weld beth yw effaith emosiynol hyn mewn diwylliant, yn ogystal â’r effaith gwyddonol ac ecolegol. Mae hefyd yn her greadigol wych, i gael  cydweithio gyda Charles yn defnyddio ei gerfluniau o felinau gwynt i greu cerddoriaeth wrth i bobl a natur ymwneud â nhw.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru