Cynlluniau i greu canolfan dreftadaeth yng Nghaerdydd

15/01/2016

Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfres o sesiynau galw heibio yn dechrau’r wythnos nesaf er mwyn i bobl gael gwybod mwy am y cynnig i adleoli casgliad Astudiaethau Lleol Gwasanaethau Llyfrgell Caerdydd. 

 

Mae’r casgliad yn cael ei gadw ar hyn o bryd yn adeilad y Cyngor yn Dominions Way ac mae angen dod o hyd i safle parhaol, cynaliadwy ar ei gyfer. Cynigir ei roi yn Llyfrgell Cathays, byddai’r adeilad rhestredig Gradd II hanesyddol, yn addas iawn ar gyfer y gwasanaeth Astudiaethau Lleol. 

 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn awyddus i glywed barn defnyddwyr y llyfrgell a phartïon perthnasol am adleoli’r gwasanaethau Astudiaethau Lleol i Lyfrgell Cathays er mwyn creu Canolfan Dreftadaeth y Llyfrgell. 

 

Mae Dominions Way oddi ar Heol Casnewydd ac nid yw'n hawdd mynd yno ac mae’r oriau agor yn gyfyngedig. Mae’r adeilad ar les ar hyn o bryd gyda chostau rhedeg uchel, ac mae’r Cyngor eisiau symud o’r adeilad er mwyn canolbwyntio eu gwariant ar wasanaethau rheng flaen. 

 

Adnewyddwyd Llyfrgell Cathays yn 2011 ac mae mewn safle amlwg a hygyrch. Yn ogystal â gwasanaeth llyfrgell llawn, mae cyfrifiaduron a chysylltiad Wi-Fi yn ogystal ag ystafell gyfarfod fawr ar gael i grwpiau lleol. 

 

Creu canolfan dreftadaeth

 

Dywedodd y Cyng. Peter Bradbury, yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol: “Mae symud y casgliad Astudiaethau Lleol i greu Canolfan Dreftadaeth y Llyfrgell yn Cathays mewn adeilad mod hynod yn addas dros ben a bydd yn ein galluogi i barhau i gynnig gwasanaeth llyfrgell cangen ar gyfer y gymuned yn ogystal ag ail-leoli’r ddarpariaeth arbenigol mewn safle mwy addas a hygyrch." 

 

“Bydd nifer o sesiynau galw heibio dros yr wythnosau nesaf er mwyn i bobl ddod i fynegi barn am y cynnig i adleoli’r gwasanaeth, felly rydym yn awyddus i glywed gan gymaint o bobl â phosib.” 

 

 

Sesiynau galw heibio: 

 

Dominions Way, Heol Casnewydd Dydd Llun 18 Ionawr, 10am – 1pm. 

Dydd Gwener 22 Ionawr, 2pm – 4:30pm. 

 

Llyfrgell Cathays, Fairoak Rd Dydd Mawrth 19 Ionawr, 10am – 1pm. 

Dydd Mercher 20 Ionawr, 2pm – 7pm. 

Dydd Sadwrn 23 Ionawr, 10am - 1pm

 

Bydd modd i unrhyw un sy’n methu dod i’r sesiynau galw heibio ddweud eu dweud wrth gwblhau’r arolwg ar-lein yma a fydd ar gael o ddydd Llun 18 Ionawr tan ddydd Llun, 15 Chwefror.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru