Côr o ferched ifanc ar ei ffordd i gystadlu yn Riga

18/07/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae côr o ferched ifanc o Sir Gaerfyrddin yn hedfan i Latfia yr wythnos hon i gymryd rhan mewn cystadleuaeth fawreddog sy’n denu corau o bob cwr o Ewrop.

Bydd 42 o ddisgyblion ysgol uwchradd y sir yn cynrychioli Cymru a'r Deyrnas Unedig yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision 2017 yn Riga, Latfia.

 

Mae'r cantorion ifanc hyn yn aelodau o Gôr Merched Sir Gâr, sy'n cael ei redeg gan Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin.

 

Mae'r côr wedi cael y cyfle i gynrychioli'r wlad yn y gystadleuaeth fawreddog hon ar ôl dod yn fuddugol yng nghystadleuaeth Côr Cymru ym mis Ebrill. Yr arweinydd yw Islwyn Evans.

 

Mynegodd dwy aelod o'r côr, Annell Dyfri a Catrin Lewis o Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin, eu cyffro wrth siarad ar raglen Shân Cothi ar Radio Cymru fore Gwener.

 

Dywedodd y ddwy: “Mae wedi bod yn eithaf prysur ac rydyn ni wedi cael llawer o ymarferion ond mae adrenaline wedi cario ni trwyddo fe. Mae Islwyn yn berffeithydd ac yn sicr yn gwybod sut i gael y gorau allan ohonon ni. Mae e wastad yn dewis rhaglen a chaneuon sy’n ein siwtio ni.

 

“Diolch i holl staff Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin sydd wedi bod yn gweithio yn ddiwyd gyda ni. Hefyd diolch yn fawr i Islwyn Evans.

 

“Rydyn ni i gyd mor hapus ac yn edrych ymlaen at fynd mas i Riga ac mae’n mynd i fod yn brofiad anhygoel. Mae ‘na gynulleidfa o wyth mil rydyn ni’n meddwl. Mae’r stadiwm yn edrych yn enfawr!”

 

Dywedodd Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae hyn yn llwyddiant arbennig i ddisgyblion ein sir ac yn rhoi Sir Gaerfyrddin ar lwyfan rhyngwladol."

 

"Rydym yn falch iawn o'n Gwasanaeth Cerdd yma yn Sir Gaerfyrddin ac mae'r staff a'r disgyblion wedi gweithio'n galed dros ben yn ystod y flwyddyn ddiwethaf."

 

Blwyddyn wych

 

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Mae eleni wedi bod yn flwyddyn wych i lawer o ensembles ein sir wrth i nifer o grwpiau gynrychioli Cymru mewn gwyliau a chystadlaethau ledled y Deyrnas Unedig.

 

"Mae'r côr eisoes wedi perfformio yn Neuadd Albert eleni wrth ganu yn noson olaf y proms iau cyn y Nadolig. Dymunwn bob llwyddiant i'r merched yr wythnos hon a byddwn yn gwylio S4C nos Sadwrn i'w cefnogi!"

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru