Copi o ddrws enwog 10 Downing Street yn ymddangos yng nghefn gwlad Cymru

27/09/2019

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r enwog ddrws Rhif 10 Downing Street wedi cael ei osod ar dir Amgueddfa Lloyd George yng ngardd Highgate ychydig gamau yn unig o ddrws y tyddyn lle magwyd mab enwocaf Llanystumdwy, fel rhan o brosiect Gwreiddio.

 Lloyd George wrth gwrs ydi unig brif weinidog Prydain â’r Gymraeg fel iaith gyntaf. 

 

Tra bod barn am y dyn ei hun yn amrywio, y nôd yn y pen draw yw amlygu gwreiddiau y Dewin o Lanystumdwy a’i daith anghyffredin o’i filltir sgwar gwledig i grombil bywyd gwleidyddol Westminster. Mae’r drws, allan o’i gyd-destun, yn amlygu mawredd y gamp.

 

A heddiw, â’r llwyfan gwleidyddol mor ddramatig, mae’r drws yma yn lwyfan i unryhw un ei ddefnyddio - i ganu cân, i rannu neges wleidyddol, i agor trafodaeth, i freuddwydio,  i dynnu selfie o’i flaen, i eistedd ar ei riniog i fwyta pizza hyd yn oed

 

Mae gan y drws bresenoldeb ei hun ar twitter/ facebook/ instagram @Rhif10No10  #rhif10no10. Mae croeso i bawb ddod draw i’w ddefnyddio fel llwyfan. Mae mynediad i ardd Highgate yn Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy am ddim.

 

Mae’r drws yn rhan o brosiect ‘Gwreiddio’, rhaglen celfyddydol a threftadaeth sy’n ceisio codi proffil Amgueddfa Lloyd George, wedi ei ariannu gan Gyfeillion Amgueddfa Lloyd George.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: “Gyda’r byd yn canolbwyntio ar San Steffan a Downing Street ar hyn o bryd, mae’n amserol fod copi o’r drws rhif 10 enwog hwnnw yn Llanystumdwy.

 

Dylanwadol

 

“Beth bynnag eich barn wleidyddol, does dim dwywaith fod David Lloyd George yn un o wleiyddion mwyaf dylanwad y ganrif ddiwethaf. Mae Amgueddfa Lloyd George yn cynnig golwg hynod ddi-ddorol i’w wreiddiau yn Llanystumdwy. Os nad ydych wedi bod draw o’r blaen, beth am gymryd y cyfle yma i weld y drws rhif 10 ag ymweld a’r amgueddfa.”

 

Mae Amgueddfa Lloyd George ar agor bob diwrnod tan ddiwedd Medi ac o ddydd Llun i Wener trwy gydol mis Hydref.