Condemnio sylwadau Prif Weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin

08/07/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio sylwadau gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, Mark James mewn hysbyseb am swyddi newydd gyda'r Cyngor Sir.

 

Mewn darn ar gyfer y Western Mail ddydd Llun y 6ed o Orffennaf, dywedodd Mark James mai "strong, decisive and inspirational leaders with drive, political awareness and ability" sydd eu hangen i fod yn Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Chyfarwyddwr y Gwasanaeth Corfforaethol ar y Cyngor Sir. 

 

Mae’r mudiad yn cyfeirio at y ffaith nad oes cyfeiriad at angen i allu cyfathrebu'n Gymraeg na Saesneg, ac mae manylion y swydd yn gofyn safonau sylweddol is o allu yn Gymraeg  na Saesneg.

 

Dywedodd trefnydd y Gymdeithas yn Nyfed, Bethan Williams, “Drwy beidio hysbysebu am rywun sydd yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg mae'n gwbl amlwg mai pobl o'r tu fas i'r sir mae Mark James yn dymuno penodi i ysbrydoli pobl leol, ar ôl dysgu rhywfaint o Gymraeg. Ydy e wedi meddwl mai'r sawl sydd fwyaf  tebygol o ysbrydoli pobl Sir Gâr yw'r bobl hynny sydd wedi byw a gweithio yma.

 

Ychwanegodd, ‘Mae ei sylwadau yn gwawdio Sir Gaerfyrddin, a hyn eto yn parhau â'r arfer o beidio disgwyl i uwch swyddogion allu siarad yn Gymraeg. Mae hyn yn sicr yn codi amheuon am ymrwymiad y Prif Weithredwr i strategaeth iaith y sir.”