Comisiynydd yn croesawu argymhellion y Pwyllgor Addysg

09/12/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu argymhellion pwyllgor addysg y Cynulliad yn ei adroddiad Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn addysg.

 

Dywedodd y Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, “Fe ddangosodd canlyniadau Arolwg Defnydd Iaith a gyhoeddwyd ar y cyd rhwng y Comisiynydd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar mai’r gyfundrefn addysg yw prif ffynhonnell siaradwyr Cymraeg heddiw. Mae’n hollbwysig, felly, bod unrhyw ddiffygion yn y cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg yn cael eu datrys fel bod ein hysgolion yn gallu cynhyrchu siaradwyr Cymraeg hyderus ym mhob cwr o Gymru.

 

“Yn y dystiolaeth ysgrifenedig a llafar a gyflwynais i a’m swyddogion i’r pwyllgor, fe bwysleisiais mor bwysig yw hi i brif-ffrydio materion yn ymwneud ag addysg Gymraeg i bolisïau a strategaethau eraill Llywodraeth Cymru – materion fel polisïau cludiant a strategaethau anghenion dysgu ychwanegol er enghraifft.

 

“Fe wnaethom ddatgan hefyd y dylai’r Llywodraeth wneud mwy i egluro i awdurdodau lleol beth mae disgwyl iddynt ei wneud wrth hyrwyddo twf addysg Gymraeg. Rydym am weld y Gweinidog Addysg yn defnyddio ei bwerau statudol i ymyrryd pan fydd awdurdodau lleol yn methu â chyflawni cynlluniau strategol.”

 

Mae’r holl bwyntiau hyn wedi eu nodi fel argymhellion yn adroddiad y pwyllgor.

 

Ychwanegodd y Comisiynydd, “Rwy’n edrych ymlaen i weld ymateb y Llywodraeth i’r argymhellion.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru