ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: INSERT INTO Report_Post (post_id, report_type, report_amount, date) VALUES (2766, 2, 1, NOW())

 Errno: 1142
 Error: INSERT command denied to user 'o941779'@'infongp-uk17.clienthosting.eu' for table 'Report_Post'
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.239.58.199
    REMOTE_PORT : 21906
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : blog=comics-yn-rhoi-hwb-i-lythrennedd
    REQUEST_URI : /blog/comics-yn-rhoi-hwb-i-lythrennedd.html
Comics yn rhoi hwb i lythrennedd

Comics yn rhoi hwb i lythrennedd

20/10/2017

Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cartwnydd amlwg a golygydd comic Cymraeg Mellten wedi dweud bod comics yn ffordd o roi hwb i lythrenedd plant - yn enwedig pan nad yw’r plant yn hoff o ddarllen llyfrau.

‘Erbyn hyn, mae comics yn cael eu cydnabod am eu gwerth addysgiadol ac am y modd mae nhw’n rhoi hwb i lythrennedd plant, yn enwedig y darllennwyr anfoddog – sef plant sydd ddim yn hoff o ddarllen llyfrau’ meddai Huw Aaron.

 

‘Mae hyn yn bwysig eithriadol yn achos plant sy’n darllen yn eu hail iaith, fel sy’n wir am gynifer o blant ysgolion Cymru,’ ychwanegodd Huw.

 

Daw’r sylwadau yn sgil cyhoeddi chweched rhifyn Mellten.

 

‘Ein bwriad gyda Mellten yw cynnig straeon difyr, diddorol ac aeddfed i blant, gyda lluniau a fydd

yn cynorthwyo eu dealltwriaeth o’r straeon heb i’r iaith eu trechu.’ eglurodd Huw, ‘Mae Mellten hefyd yn ffordd dda o annog creadigrwydd ac yn ffordd i blant ddefnyddio’r iaith Gymraeg am bleser.’

 

Yn nhudalennau’r chweched rhifyn mae Iola a chriw rasio’r gofod wedi cyraedd cystadleuaeth Rali'r Gofod o’r diwedd ac yng nghanol y bwrlwm a’r sylw gan S4G (Sianel Pedwar y Gofod), mae Iola yn darganfod cynllwynion tywyll ac yn cwympo i drwbl unwaith eto.

 

Hefyd, mae Gwil Garw yn sylweddoli ei fod wedi rhyddhau grym peryglus a phwerus i’r byd all beryglu pawb a phopeth sydd yn agos ato.

 

Ceir hefyd rhagor o ffeithiau hollol wir am Gymru, helynt Gari Pel, straeon o’r cysgodion gan Jac Jones am ogof o drysor yng Ngharreg Gwalch, a mwy o ddirgelwch Allwedd Amser.

 

Bydd y Crwban Creu yn cyflwyno gêm greadigol i ddarllenwyr ac mae Capten Penglog y môr-leidr wedi gadael pos anodd ar hen fap sy’n arwain at drysor.

 

Mae hefyd cyfle arbennig i ennill cystadleuaeth a chael eich arlunio mewn i un o straeon y rhifyn nesaf Mellten.

 

Comic gwreiddiol Cymraeg cyntaf ers degawdau

 

Wedi ei anelu at blant rhwng 7 ac 13 oed yn bennaf, dyma’r comic Cymraeg gwreiddiol cyntaf i’w gyhoeddi ers degawdau. Wedi ei olygu gan un o gartwnwyr gorau a mwyaf gwreiddiol Cymru, Huw Aaron, mae Mellten yn cynnwys cyfraniadau gan amryw o artistiaid, cartwnwyr ac awduron.

 

Fe ddathlodd Comic Mellten ei ben-blwydd cyntaf yn gynharach eleni.

 

Bydd y rhifyn nesaf o Mellten yn ymddangos ym mis Rhagfyr. Mae modd prynu copïau unigol o Mellten neu gellir tanysgrifio am £8 y flwyddyn drwy’r wefan, ysgolion, siopau llyfrau lleol neu yn uniongyrchol gan wasg y Lolfa. Mae cyfle hefyd i danysgrifiwyr aildanysgrifio eto.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru