Colli J.O. Roberts

21/07/2016

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bu farw’r actor adnabyddus, J.O. Roberts ddoe, yn 84 oed.

Mae'r actor o Fôn yn adnabyddus am ei berfformiadau mewn nifer helaeth o ddramâu nodedig ar hyd y blynyddoedd, ar deledu ac ar lwyfan. Yn eu plith mae sawl rôl yn portreadu arwyr y genedl - gan gynnwys portread cofiadwy o Owain Glyndŵr yn y ffilm deledu ym 1983.

 

Ymhlith y cyfresi nodedig eraill ar S4C mae ei rôl fel ysbïwr yn y gyfres Cysgodion Gdansk (1987); yn serennu gyda Sian Phillips yn Mae Hi'n Wyllt Mr Borrow (1984); y gyfres hiwmor cefn gwlad Hufen a Moch Bach (1983-1988); a'r ffilm Branwen (1994); a rhan Harri Vaughan yn y cyfresi Lleifior yn 1993 a 1995. Roedd hefyd yn perfformio'n gyson ar lwyfan.

 

Cafodd ei anrhydeddu gan Brifysgol Bangor yr wythnos diwethaf gyda’i ferch, y gyflwynwraig Nia Roberts, gan dderbyn cymrodoriaeth y Brifysgol. 

 

Wrth dalu teyrnged, meddai Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C; "J.O. Roberts oedd y llais oedd yn cynrychioli darlledu safonol Cymraeg am gymaint o flynyddoedd ar y teledu a'r radio. Roedd o'n pontio'r traddodiad adrodd gyda'r grefft o actio proffesiynol ac yn cynrychioli'r gorau o'r ddau draddodiad hynny.

 

"Mi fu'n seren ar gyfresi a ffilmiau unigol lawer yn ystod yr 80au a'r 90au, gyda'i bersonoliaeth gref. Roedd o'n edrych y part, yn edrych ac yn swnio fel seren."

 

Actor toreithiog

 

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: "Byddwn yn cofio J O Roberts fel actor toreithiog fu'n serennu yn rhai o ddramâu cofiadwy a grymus ei gyfnod, ar y radio a'r sgrîn fach."

 

"Uwchlaw hynny, byddwn yn ei gofio fel cymeriad cryf a hoffus fu'n fawr ei ddylanwad ym myd y ddrama yng Nghymru a braf oedd ei weld yn cael ei anrhydeddu am y cyfraniad hwnnw yn ddiweddar. Mae ein cydymdeimlad dwys gyda teulu J O ac mae Nia a Gareth yn ein meddyliau yn ystod y cyfnod anodd hwn."