Cogyddion yn cynnig ysbrydoliaeth ar sut i goginio cig oen yn araf

26/09/2017

Categori: Bwyd, Newyddion

Mae cwsmeriaid Cig Oen Cymru led-led Gwledydd Prydain wedi bod yn mwynhau sesiynau ymarferol ar sut i goginio’r cig blasus yma’n araf ac yn isel, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng Hybu Cig Cymru a Chylchgrawn AGA.

Mewn 30 o siopau’r cwmni poptai enwog, o Nantwich i Norwich ac o Lanelwy i Inverness, bu cogyddion proffesiynol yn dangos i gwsmeriaid sut i greu prydau gwych fel ysgwydd Cig Oen Cymru PGI wedi ei rostio’n araf. Hefyd darparodd HCC nifer o daflenni gyda ryseitiau amrywiol, a bu Cig Oen Cymru’n cael lle canolog yng nghylchgrawn AGA.

Yn ogystal â’r digwyddiadau coginio, cafodd cwsmeriaid ar draws Brydain y cyfle i ennill ategolion coginio AGA trwy gystadleuaeth ar y cyfryngau cymdeithasol.
Mae’r bartneriaeth yn rhan o waith HCC yn y farchnad Brydeinig, gan dargedu grwpiau demograffeg sy’n awyddus i arbrofi gyda ffyrdd newydd o goginio cig oen.

 

Arddangos safon 

 

“Bu cydweithio gydag AGA yn ffordd wych i ni arddangos safon Cig Oen Cymru PGI i gwsmeriaid targed ar draws Brydain gyfan,” meddai Rheolwr Marchnata HCC Rhys Llywelyn. “Gan gychwyn ar Fedi 1 yn ystod wythnos ‘Caru Cig Oen’ ac yn parhau am weddill y mis, mae’r arddangosfeydd coginio yn y siopau wedi mynd yn arbennig o dda.“Mae pobl wedi bod yn rhoi fideos o’r ryseitiau ar lein, ac mae’r nifer o gynigion ar gyfer y gwobrau ategolion coginio wedi bod yn llawer uwch na’r disgwyl,” ychwanegodd. “Mae Cig Oen Cymru ar gael yn eang mewn siopau ar draws Brydain yn ystod yr haf a’r hydref, felly roedd hyn yn ffordd amserol o ddangos i bobl sut i greu prydau blasus o doriadau sy’n llai cyffredin fel yr ysgwydd.”Bu Sarah Whitaker, sy’n arddangoswraig AGA ac yn ysgrifennu llyfrau coginio, yn paratoi Cig Oen Cymru am bedwar diwrnod mewn siopau AGA ar draws de Lloegr. Meddai, “Daeth y blas gorau o rhostio yn y tun dwfn ar y silff cyntaf yn y ffwrn bobi. Roedd yr ysgwydd cig oen yn berffaith ac yn fendigedig, yn dyner a llawn blas!”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru