Cogyddion enwog yn dangos eu cariad tuag at Gig Oen Cymru

08/09/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae rhai o brif gogyddion gwledydd Prydain wedi bod yn hyrwyddo toriadau Cig Oen Cymru nad ydynt yn cael eu coginio’n aml mewn digwyddiadau a gwyliau uchel eu proffil ledled y wlad i nodi 'Wythnos Caru Cig Oen'.

Bu’r ddau gogydd Francesco Mazzei ac Imran Nathoo ddefnyddio toriadau anarferol yn eu coginio, gan brofi i gwsmeriaid fod Cig Oen Cymru yn ddewis cyfoes a hyblyg.

 

Defnyddiodd y cogydd Eidaleg Francesco, afu ac arennau Cig Oen Cymru PGI i greu ei saig adnabyddus Stigghiola yng Ngŵyl Meatopia yn Llundain ddydd Sadwrn 2 Medi. Mae Francesco, sydd wedi gweithio yn The Dorchester a bwytai sêr Michelin eraill ledled y byd, bellach yn gogydd gyfarwyddwr yn Radici, sef bwyty newydd ag ysbrydolwyd gan y goginio Eidaleg deheuol oedd yn flaenllaw yn ystod magwraeth Francesco yn Llundain. Mae coginio Francesco yn cyfuno ei dreftadaeth Eidalaidd a phrofiad byd-eang i greu prydau sy'n cynnwys offal Cig Oen Cymru.

 

Ar yr un diwrnod yng Nghaerdydd creodd Imran Nathoo, cogydd a chyrhaeddodd rownd gynderfynol Masterchef, cebabau cyfoes o Gig Oen Cymru yn y digwyddiad cyntaf o gyfres o fwytai dros-dro. Cynhaliwyd y digwyddiad ar do Farchnad Jacob, ac roedd y ciniawyr yn mwynhau’r ffordd yr oedd Imran yn cyfuno’r arddulliau yn ei goginio wrth wylio'r haul yn machlud ar y ddinas. Defnyddiodd Imran ysgwydd Cig Oen Cymru fel rhan o'i bryd, a gyflenwyd gan y cwmni lleol Oriel Jones.

 

Meddai Imran, sydd yn byw yng Nghaerdydd, "Mae'r gyfres bwytai dros dro yn fenter wirioneddol gyffrous i mi ac roedd yn wych ddechrau’r gyfres gyda Chig Oen Cymru PGI, sy'n gynnyrch o'r radd flaenaf."

 

Mae Imran yn parhau, "Mae rhai pobl yn dueddol o feddwl bod cig oen yn well wedi ei goginio mewn rhost ar ddydd Sul, ond roedd coginio ysgwydd cig oen Cymru'n araf yn golygu bod y cebabau cig oen yn llawn blas ac, ynghyd â fy saws tsili cartref, mae'n ffordd flasus i fwynhau Cig Oen Cymru. "

 

Digwyddodd y ddau ddigwyddiad yn ystod Wythnos Caru Cig Oen, menter llawr gwlad a sefydlwyd gan ffermwyr a chyrff amaethyddol i annog defnyddwyr a chogyddion i brynu a mwynhau cig oen ac mae yn awr yn ddigwyddiad cenedlaethol.

 

Dathliad o gig oen

 

Dywedodd Caryl Hughes, ffermwr defaid o Langollen a Llysgennad Ifanc i’r Gymdeithas Defaid Cenedlaethol (NSA): "Mae'n wych gweld dathliad o gig oen ar draws y diwydiant a'r wlad. Mae coginio Imran a Francesco yn swnio'n gyffrous a blasus ac yn ffordd wych o ddefnyddio'r toriadau yna o gig oen y mae pobl yn aml yn anghofio amdanynt."

 

Ychwanegodd Caryl, "Mae  Cig Oen Cymru PGI yn gynnyrch cenedlaethol mor wych, ac yr wyf fi, ynghyd â gweddill ffermwyr defaid Cymru, yn falch o’i gynhyrchu. Mae Cig Oen Cymru ar frig ei dymor yn awr felly mae Wythnos Caru Cig Oen yn gyfle perffaith i ddefnyddwyr weld drostynt eu hunain sut mae amgylchedd naturiol rhagorol Cymru’n cynhyrchu cig oen eithriadol."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru