Cogyddes o Wlad Belg yn ennill gyda Chig Oen Cymru

06/10/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Coronwyd Laure Genonceaux fel Cogyddes y flwyddyn mewn cystadleuaeth yng Ngwlad Belg ar gyfer 2017 ar ôl creu rysait penigamp gyda Chig Oen Cymru.

Mae Hybu Cig Cymru yn noddwr i’r gystadleuaeth yng Ngwlad Belg, sy’n rhedeg ers 27 mlynedd ac sy’n gwobrwyo cogyddes broffesiynol sy’n disgleirio o ran creadigrwydd yn y gegin.

 

Creodd y gogyddes Laure Genonceaux fwydlen gyda nifer o ddylanwadau rhyngwladol, sy’n nodweddu ei arddull. I ddechrau paratodd lysywen wedi ei fygu, caws gafr a betys, a chwrs rougaille o Mauritius cyn defnyddio Cig Oen Cymru fel canolbwynt y wledd. Coginiodd dri gwahanol doriad o gig oen – cefnddryll, rhag a trimin. Gweinwyd y cig oen gyda samosas Asiaidd, gan adlewyrchu arddull arloesol rhyngwladol Laure, cyn gorffen gyda phwdin Ffrengig Paris-Brest.

 

Fel Cogyddes Chaudfontaine y Flwyddyn, bydd Laure yn defnyddio Cig Oen Cymru yn ei bwyty ‘Brinz’L’ ym Mrwsel. Hefyd, bydd yn arddangos sut i goginio cig oen mewn sioeau a digwyddiadau eraill yng ngwlad Belg, gan gynyddu proffil Cig Oen Cymru PGI yn y wlad.

 

Wrth ddathlu ei buddugoliaeth, dywedodd Laure, “Rwy’ wrth fy modd. Fy hoff doriad o gig oen yw’r ysgwydd; mae’r cig yn flasus iawn ond heb fod yn rhy gryf. Mae e hefyd yn dyner iawn.”

 

Cydweithio

 

Yn ôl Swyddog Allforio HCC Deanna Leven, “Ry’n ni’n falch iawn o gydweithio â chystadleuaeth Cogyddes y Flwyddyn eto ac hoffwn estyn llongyfarchiadau cynnes i Laure ar ei buddugoliaeth.”

 

Ychwanegodd, “Mae Cig Oen Cymru PGI yn gynnyrch naturiol o flasus a hyblyg a chanddo nifer o doriadau gwahanol a gafodd eu harddangos i’w potensial gan Laure. Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda Laure dros y flwyddyn sydd i ddod a gweld pa ryseitiau eraill o Gig Oen Cymru y bydd hi’n eu creu.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru