Cogyddes boblogaidd yn ennill gwobr

21/11/2019

Categori: Bwyd, Newyddion

Yn ystod seremoni wobrwyo fawreddog yn Llundain yr wythnos ddiwethaf, coronwyd y gogyddes Elwen Roberts yn enillydd gwobr arbennig i gydnabod ei hymrwymiad a’i chyfraniad i’r sector cig coch.

Yn ystod seremoni wobrwyo fawreddog yn Llundain yr wythnos ddiwethaf, coronwyd Elwen Roberts yn enillydd gwobr arbennig i gydnabod ei hymrwymiad a’i chyfraniad i’r sector cig coch.

 

Cafodd y gogyddes boblogaidd ei henwebu yn y categori ‘Menyw Busnes Cig - Corff Masnach’ ar gyfer y Gwobrau Menywod yn y Diwydiant Cig. Bu’r cyhoedd yn bwrw eu pleidleisiau yn ystod misoedd yr haf, a chyhoeddwyd y canlyniad gan y darlledwr a'r darllenydd newyddion Katie Derham mewn digwyddiad yn Kensington ddydd Gwener.

 

Mae Elwen, sy'n cynnal arddangosiadau coginio mewn ysgolion ac ar y teledu ar gyfer S4C, yn ogystal ag arwain gwaith i hyfforddi athrawon a datblygu adnoddau addysg i helpu plant i ddeall tarddiad bwyd, wedi gweithio gyda chig coch ers ugain mlynedd. Dechreuodd ei gyrfa yn y diwydiant gydag MLC Cymru yn 1999, ac wedi hynny fel Swyddog Gweithredol  y Defnyddwyr yn Hybu Cig Cymru. Daeth y fam i ddau o blant o Fetws Gwerfil Goch, Sir Ddinbych, yn wyneb cyfarwydd ar aelwydydd Cymru o ganlyniad i filoedd o arddangosiadau coginio addysgiadol a gafaelgar yn y cyfryngau ac mewn digwyddiadau ledled y wlad.

 

Dywedodd Prif Weithredwr HCC, Gwyn Howells: “Rydym wrth ein bodd fod Elwen wedi derbyn y wobr Menyw Busnes Cig. Mae hi'n aelod gwerthfawr iawn o’n tîm, yn uchel ei pharch ac yn hynod boblogaidd ymhlith cydweithwyr a phawb y bydd yn dod i gysylltiad â nhw.
“Dros y blynyddoedd, mae hi wedi dangos ymrwymiad ac ymroddiad i’w gwaith fel Swyddog Gweithredol y Defnyddwyr ac wedi arddangos angerdd amlwg dros addysgu’r cyhoedd, athrawon, plant a gweithwyr iechyd proffesiynol ynghylch gwerth cig coch lleol mewn diet cytbwys. Mae’n cael ymateb nodedig i’w sesiynau, ac mae'n tanio brwdfrydedd mewn cynulleidfaoedd o bob oed. Bydd Elwen yn ymdrechu i gwrdd â cheisiadau o'r ysgol gynradd wledig leiaf i'r digwyddiad diwydiant mwyaf ac mae’n cael ei hystyried yn arbenigwr yn ei maes.”

 

Anrhydedd mwyaf

 

Dywedodd Elwen Roberts: “Roedd yn anrhydedd o’r mwyaf i gael f’enwebu ac rwy’n ddiolchgar dros ben i bawb a bleidleisiodd drosta’ i.  Roedd cyrraedd rhestr fer o 39 o fenywod sydd wedi gwneud cyfraniad i'r diwydiant yn fraint, a mwynheais y noson yn fawr, yn enwedig am fod y prif gwrs yn Gig Oen Cymru PGI.
“Rwy’n teimlo’n angerddol ynghylch ansawdd y cig coch sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru. Mae ei flas, ei raen a'r holl ffyrdd y gellir ei ddefnyddio, yn ogystal â'i rinweddau amgylcheddol, yn golygu ei bod hi'n hawdd i mi hyrwyddo ei ragoriaethau. Mae'n bleser pur.”
Bydd eitemau coginio rheolaidd Elwen ar Prynhawn Da S4C yn parhau yn y flwyddyn newydd.  Hefyd, gallwch weld ei ryseitiau ac arddangosiadau coginio cig coch gwych ar wefan defnyddwyr HCC - eatwelshlambandwelshbeef.com  - ac mewn digwyddiadau ledled y DG yn ystod 2020.