Cogydd arloesol am hyrwyddo cig oen Cymru mewn bwyty dros dro

30/06/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae cogydd arloesol Imran Nathoo a serennodd yng nghyfres Masterchef y BBC, yn cydweithio cyda Hybu Cig Cymru ac un o fwytai pizza gorau Caerdydd i gyflwyno profiad bwyd newydd i’r brifddinas mewn bwyty dros-dro.

Ar ddydd Sul, 2 Gorffennaf, bydd Imran yn cymryd rheolaeth dros gegin bwyty Dusty Knuckle yn Nhreganna er mwyn cyflwyno blasau godidog newydd i’w westeion, ac yn ganolbwynt i’r pryd bydd ei fersiwn unigryw o gebab cig oen.

 

“Rwy’ wrth fy modd i weini cebabau Cig Oen Cymru fel rhan ganolog o’r clwb swper arbennig yma,” meddai Imran. “Dyma fy fersiwn unigryw i o’r ffefryn yma! Bydd ysgwydd o Gig Oen Cymru PGI yn cael ei rostio dros nos, ei chwalu’n fân ac yna’n cael ei dwymo yn ffwrn goed Dusty Knuckle. Yna caiff ei weinid gyda iogwrt mintys, winwns coch wedi eu piclo a saws tsili cartref.”

 

 “Bydd cwrw lleol ar gael, ac ystod o winoedd naturiol. Byddaf yn cynnal dau bryd – un am 5.30pm am ddwy awr ac eto am 8.00. Cefais gymaint o hwyl wrth roi’r pryd at ei gilydd. Mae e gymaint o hwyl ac mae’n llawn blas!” Mae Cig Oen Cymru PGI yn wych o ran ei safon, ond mae e hefyd yn hyblyg iawn hefyd o ran y gwahanol ffyrdd y gellid ei goginio,” meddai Owen Roberts o Hybu Cig Cymru. “Mae gymaint o wahanol ffyrdd o’i goginio – o rhost traddodiadol i brydau cyflym sy’n cymryd hanner awr i’w coginio, neu rysetiau i’w coginio’n araf fel cebabau Imran. “Bwriad Imran yw i adael i flas y cig ei hun i serennu, ac mae ei fwydlen yn edrych yn gyffrous iawn,”

 

Cydweithio 

 

Ychwanegodd Owen Roberts  “Ry’n ni wrth ein bodd i gydweithio ag e gyda’r bwyty dros-dro yn Nghaerdydd, ac ry’n ni hefyd yn edrych ymlaen at ei groesawu i’r Sioe Frenhinol tua diwedd Gorffennaf, lle y bydd yn serennu yn ein theatr goginio wrth ddangos mwy fyth o ffyrdd i fwynhau Cig Oen Cymru wrth i ni baratoi at ymgyrchoedd hyrwyddo’r haf.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru