Cofio Brwydr y Somme

01/07/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn yn cynrychioli Cymru heddiw mewn gwasanaeth coffa yng Nghofeb Thiepval i’r Milwyr Coll yng ngogledd Ffrainc.

Cafodd miloedd o Gymry ifanc eu lladd ym Mrwydr y Somme a oedd ymhlith y brwydrau mwyaf gwaedlyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, union ganrif yn ôl. Cafodd cenhedlaeth gyfan o ddynion mewn degau o bentrefi a threfi Cymru  eu difa o ganlyniad. 

 

 

Cafodd y gwasanaeth yng Nghofeb Thiepval ei drefnu ar y cyd gan Lywodraethau Ffrainc a’r Deyrnas Unedig, a dyma’r prif ddigwyddiad i gofio’r Frwydr, oedd yn un o’r brwydrau pwysicaf yn y Rhyfel Byd Cyntaf. 

 

Dywedodd Carwyn Jones y Prif Weiniodg: “Mae’n fraint imi gynrychioli Cymru yn y digwyddiadau cofio, a thalu teyrnged i’r rhai hynny a gollodd eu bywydau yn ystod un o’r brwydrau mwyaf a gwaethaf yn y Rhyfel Byd Cyntaf. 

 

Anrhyddedu meirwon y Somme

 

“Ni ddylid anghofio’r rhai hynny a ymladdodd yn ddewr ar gyfer ein dyfodol.  Bydd yn arbennig o drist i sefyll wrth Gofeb Thiepval i anrhydeddu’r 72,000 o ddynion ifanc a fu farw yn y Somme, ond na ddaethpwyd hyd i’w cyrff.  Bu i’r milwyr dewr hyn dalu’r pris eithaf am ein rhyddid.”