Coedtir cymunedol angen enw

07/07/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect i greu coetir cymunedol newydd sbon ar hen safle pwll glo yng Nghwm Llynfi angen eich help.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn awyddus i gael awgrymiadau am enw ar gyfer y coetir newydd – gall yr enwau adlewyrchu hanes yr ardal, treftadaeth ddiwydiannol y safle neu ei ddyfodol fel coetir cymunedol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda chymunedau Cwm Llynfi Uchaf i greu coetir cymunedol ar safleoedd Pwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg gynt.

 

Bydd y coetir newydd, a ariannir gan Lywodraeth Cymru, nid yn unig yn cyfoethogi amgylchedd Cwm Llynfi trwy gynyddu bioamrywiaeth, lleihau dŵr ffo a sugno llygredd, ond hefyd yn annog pobl i dreulio mwy o amser yn yr awyr agored a chynyddu lefel eu gweithgarwch.

 

Fel yr esbonia Geminie Drinkwater, swyddog prosiect Cyfoeth Naturiol Cymru, “Ers naw mis bellach rydym wedi bod yn gweithio gyda’r gymuned leol i ddatblygu cynlluniau ar gyfer creu coetir y gall pobl fynd yno i ymlacio, gwneud ymarfer corff a chymdeithasu mewn lleoliad tawel."

 

Mathau o goed amrywiol

 

“Byddwn yn plannu mwy na 60,000 o goed ar 30 hectar o’r safle. Bydd y rhain yn cynnwys cymysgedd o goed collddail, coed ffrwythau a choed addurnol y gall pobl o bob oed a gallu, trwy’r ardal leol a thu hwnt, eu mwynhau.

“Yn nes ymlaen bydd amrywiaeth o lwybrau iechyd, cerfluniau, pyllau a champfa werdd yn cael eu creu.

“Ac yn awr, gyda’r gwaith ar y gweill, mae’n amser inni gael enw ar gyfer y coetir – ac rydym eisiau help y cyhoedd i ddod o hyd i un.”

 

Anfonwch eich awgrymiadau, ynghyd â’ch enw, eich cod post a’ch rhif ffôn, at y cyfeiriad yma