Codi cwestiynau dros ymgynghoriad arall yn Sir Benfro

10/09/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

Ysgol Tasker Millard

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi codi cwestiynau dros bwrpas ymgynghoriad arall i ad-drefnu addysg Gymraeg ynghanol a Gogledd Orllewin sir Benfro. Bu cyfarfod llawn o’r Cyngor yn trafod y cynlluniau i gynnal ymgynghoriad arall heddiw. 

 

Fis Ionawr eleni derbyniodd y cyngor argymhelliad, yn dilyn ymgynghoriad, i agor ysgol uwchradd Gymraeg yn Hwlffordd. Derbyniodd y cyngor adroddiad yn argymell ymgynghori eto ar dri mater ar wahân: darpariaeth Gymraeg, darpariaeth yn Hwlffordd a darpariaeth yn ardal Tyddewi ac Abergwaun.

 

Dywedodd Kevin Knox, aelod lleol o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd wedi bod yn ymgyrchu dros ysgol uwchradd Gymraeg yn yr ardal,

"Roedd yr ymgynghoriad yn gynharach eleni yn dangos fod 96% o'r rhai ymatebodd yn fodlon bod ysgol Gymraeg yn dod i Hwlffordd felly pam bod angen ymgynghoriad arall eto?

Yn ôl Kevin Knox, "Mae pobl wedi bod yn aros ers blynyddoedd os nad degawdau am Ysgol Uwchradd Gymraeg yn Ne y sir, o'r diwedd roedd addewid y byddai ysgol erbyn 2019 ond nawr mae ansicrwydd ac oedi.Dydy pobl ddim am drafod, ymgynghori a llenwi ffurflenni eto – maen nhw am gael ysgol y gallan nhw neu eu plant fynd iddi!”

 

Ymgynghoriad

 

Ychwanegodd Bethan Williams, swyddog maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Does dim safle pendant ar gyfer ysgol Gymraeg yn Hwlffordd erbyn hyn a byddai hi'n llawer gwell i'r cyngor dreulio amser ar gael safle i ysgol Gymraeg yn lle ymgynghori eto. Roedd yr ymateb i'r ymgynghoriad diwetha' ymysg yr uchaf i'r cyngor ei gael ond dyma nhw nawr yn gofyn i bawb ymateb eto. Mae gormod o blant y sir wedi colli mas ar addysg Gymraeg neu wedi gorfod teithio'n bell er mwyn cael addysg Gymraeg fel mae.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru