Codi arian at achos da gydag Peppa Pinc

08/05/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Drwy gydol wythnos yma mae Elusen Achub y Plant yn galw ar deuluoedd a phlant, meithrinfeydd a grwpiau blynyddoedd cynnar ar draws Cymru i ymuno yn Nhaith Gerdded Pyllau Mwdlyd Peppa Pinc er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen.

Rhwng 8 -14 Mai, mae Peppa o gwmni Entertainment One (eOne) yn ymuno gyda phrif elusen blant y byd, Achub y Plant, i lansio ymgyrch godi arian na fu ei bath.

 

Mae trefnu ‘Taith Pyllau Mwdlyd’ yn ddull gwych i’r rhai bach archwilio y byd o’u cwmpas a chael hwyl yn efelychu Peppa drwy neidio mewn pylllau mwdlyd ar yr un pryd – hyn i gyd er budd achos da.  Pa bynnag ffordd y byddwch yn dewis codi’r arian, byddwch yn helpu i greu bywyd gwell i blant yn fyd-eang.

 

Gellir mynd ati i godi arian mewn sawl modd. Gall y rhai bach gael eu noddi i neidio mewn pyllau mwdlyd yn y parc, neu gallent ymuno gyda thaith sydd wedi ei threfnu gan grŵp neu feithrinfa lleol. Neu beth am drefnu sêl gacennau ar y thema Pyllau Mwdlyd?

 

Pecyn codi arian

 

Mae pecyn codi arian rhad ac am ddim ar gael yn llawn syniadau a gweithgarwch, felly gallwch ddewis beth fyddai’n gweithio orau i chi a’ch teulu neu eich meithrinfa. 

 

Dywedodd Mary Powell-Chandler, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru: “Drwy neidio mewn pyllau mwdlyd fel Peppa a chodi arian ar gyfer Achub y Plant, byddwch yn helpu i gefnogi ein gwaith i roi bob cyfle i blant yn fyd-eang i ddysgu, chwarae a thyfu i fyny i fod yn iach ac yn hapus.” 

 

I gofrestru ewch i MuddyPuddleWalk.org i dderbyn eich pecyn codi arian a chyngor ar gyfer trefnu taith gerdded a gweithgarwch awyr agored ac y tu fewn gydag adnoddau Cymraeg ar gael.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru