Codi arian ac ymwybyddiaeth o Ddementia trwy ddawns

15/08/2017

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Daeth pobl o bob rhan o Wynedd a thu hwnt yn cynnwys y personoliaeth teledu enwog Russell Grant i Borthmadog yn ddiweddar i gymryd rhan mewn digwyddiad elusennol i helpu codi arian ar gyfer Alzheimer’s Research UK.

Roedd y seryddwr adnabyddus a fu’n cymryd rhan yn rhaglen BBC Strictly Come Dancing yn arwain y prynhawn llawn hwyl, dawnsio a chwerthin.


Roedd y digwyddiad wedi cael ei drefnu fel rhan o raglen gweithgarwch corfforol a chefnogaeth Cyngor Gwynedd i bobl sy’n byw efo dementia a’i gofalwyr -  DementiaGo. Mae dosbarthiadau wythnosol yn cael eu rhedeg mewn pump o ganolfan hamdden y Cyngor ledled y sir.

 

Meddai Emma Quaeck, sy’n rheoli’r Prosiect ar ran Cyngor Gwynedd: “Roeddem eisiau cynnal digwyddiad arbennig i ddod â phawb sy’n cymryd rhan yn y  dosbarthiadau  yn rheolaidd at ei gilydd am ddiwrnod allan. Roedd hefyd yn ffordd i godi ymwybyddiaeth o ddementia a'r ffaith bod y rheini sydd wedi cael diagnosis o'r cyflwr dal yn gallu cymryd rhan mewn digwyddiad yn eu cymuned ac yn mwynhau eu hunain.

 

“Fe wnaethon ni agor y digwyddiad i'r cyhoedd, a daeth dros 160 o bobl o bob gallu i’r sesiwn. Mae'r adborth wedi bod yn anhygoel, felly rwy'n credu fod y math yma o ddigwyddiad yn rhywbeth y mae angen inni edrych ar ei wneud eto.”

 

Profiad Russel Grant

 

Mae gan Russell Grant brofiad o sut beth yw gofalu am rywun â dementia gan fod Alzheimer ar ei nain. Mae'n deall sut mae dementia nid yn unig yn effeithio ar y person ond hefyd ar y teulu cyfan, felly roedd yn hapus i roi ei amser i gynorthwyo ar y dyddiad fyddai wedi bod yn ben-blwydd ei nain yn 121 oed. Defnyddiodd ei brofiad dawnsio teledu i arwain pawb yn nawns y samba, salsa a cha cha i ganeuon yr oedd wedi perfformio gyda'i bartner Flavia Cacace ar Strictly.

 

Ar ddiwedd y dawnsio cafwyd adloniant gan grŵp canu a dawnsio U3A a berfformiodd ganeuon o'r 1950au a'r 1960au. Cyn i bawb gadael roedd paned a chacen a roddwyd trwy garedigrwydd aelodau'r cyhoedd, y Caffi Bywyd Da ac Idris Café. Codwyd cyfanswm o £339 i Alzheimers Research UK.

 

 

Dywedodd Glenda Cobin a ddaeth yr holl ffordd o Fae Colwyn i gymryd rhan: “Roedd hi'n ddiwrnod arbennig iawn. Roedd pawb mor hapus.”

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion Hamdden: “Rydan ni’n falch iawn fod nifer o ganolfannau hamdden y Cyngor yn cynnig y sesiynau DementiaGo poblogaidd yma. Nid yn unig maen nhw’n rhoi cyfle i bobl sy’n byw gyda dementia ynghyd a’u gofalwyr i gael bod allan ac ymarfer corff, ond mae hefyd yn rhoi siawns i fwynhau, cymdeithasu a thrafod gyda chyfeillion.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru