Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal diwrnod chwaraeon cenedlaethol

25/06/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Chwaraeon, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yng Nghanolfan Hamdden Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Sul yr 24ain o Fehefin.

Roedd y diwrnod yn gyfle i aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc, o bob cwr o Gymru, ddod ynghyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon i wella ei sgiliau, ac wrth gwrs eu ffitrwydd cyffredinol! 

 

Yn ystod y dydd, fe gystadlodd timoedd gyda dros 250 o aelodau yn cynrychioli Clybiau ledled Cymru mewn, Pêl-rwyd, Pêl-droed pump-bob-ochr, Hoci, Frisbee, Dodgeball a Rygbi ‘touch’ cymysg. 

 

Daeth Maesyfed i’r brig yn y gystadleuaeth Pêl-droed a Hoci, a Merched Meirionnydd wnaeth ennill y Bêl-rwyd. Ar ôl gystadleuaeth agos yn y Frisbee, Maldwyn wnaeth cipio'r wobr gyntaf gyda Ceredigion yn dod i’r brig yn y Dodgeball a Brycheiniog yn ennill y gystadleuaeth Rygbi ‘touch’ cymysg. Llongyfarchiadau i’r holl dimoedd a wnaeth cynrychioli ei Sir.

 

Dywedodd Dewi Parry, Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru;"Roedd o’n bleser gweld cymaint o aelodau yn cystadlu ac yn mwynhau eu hunain yn y chwech gystadleuaeth eleni yn Aberystwyth ar ddydd Sul. Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth cymryd rhan ac yn enwedig i'r rhai a ddaeth i'r brig. Rydym yn dymuno pob lwc i'r timau a fydd yn cynrychioli Cymru yn y rowndiau terfynol Cenedlaethol y penwythnos nesaf. "

 

"Roedd o’n bleser gweld cymaint o aelodau yn cystadlu ac yn mwynhau eu hunain yn y chwech gystadleuaeth eleni yn Aberystwyth ar ddydd Sul. Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth cymryd rhan ac yn enwedig i'r rhai a ddaeth i'r brig. Rydym yn dymuno pob lwc i'r timau a fydd yn cynrychioli Cymru yn y rowndiau terfynol Cenedlaethol y penwythnos nesaf. "