Cloddio am gelfyddyd craig a thirwedd ddefodol ym Mryn Celli Ddu

16/06/2016

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd bedd cyntedd Neolithig Bryn Celli Ddu, ar Ynys Môn, yn cynnal cloddiad archeolegol cyhoeddus pythefnos o hyd, gan arwain at ddiwrnod agored rhad ac am ddim ddydd Sadwrn yma.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar y dirwedd o amgylch un o feddau cyntedd Neolithig enwog Cymru.

 

Bydd y cloddiad dan arweiniad gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Cadw, Prifysgol Canol Sir Gaerhirfryn a Phrifysgol Fetropolitan Manceinion, yn torri cwys newydd yn archwilio ‘celfyddyd creigiau’ rhyfeddol y dirwedd – term a ddefnyddir mewn archeoleg i ddisgrifio marciau o waith dyn a ddarganfuwyd mewn carreg naturiol.

 

Eleni, mae’r tîm yn dychwelyd i archwilio ymhellach ar hyd y gefnen lle canfuwyd llu o gerrig brig newydd wedi’u gorchuddio yn y ‘celfyddyd craig’ hwn; mae’n bosibl y bydd hyn yn oed mwy o leoliadau celfyddyd craig yn cael eu nodi, gan ychwanegu at y darlun newydd o dirwedd ddefodol gyfoethog o gwmpas beddrod enwog Ynys Môn.

 

Bydd aelodau’r cyhoedd yn cael cyfle hefyd i gael profiad o gloddiad go iawn ac yn gweld cyfrinachau newydd eu darganfod pan fydd Bryn Celli Ddu’n cynnal diwrnod agored ar Ddydd Sadwrn yma, rhwng 11am a 4pm.

 

Bydd yr ymwelwyr yn cael cyfle prin i ddysgu sgiliau ein cyndeidiau hynafol wrth i’r safle Neolithig gynnal ystod o weithdai’r diffeithdir – gan gynnwys cyfleoedd i weld gwaith cnapio fflint a chreu ffliwtiau o esgyrn, a chyfleoedd i fod yn greadigol yn ystod sesiynau Lego’r diwrnod.

 

Bydd plant ysgol o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ar Ynys Môn yn cymryd rhan hefyd, gyda rhaglen estyn allan yn cael ei gynnal drwy gydol y prosiect pythefnos o hyd.

 

Taith ar draws y sêr 

 

Wrth iddi nosi ddydd Llun Mehefin 20fed, bydd modd i ymwelwyr hen ac ifanc fynd ar daith ar draws y sêr wrth i Awyr Dywyll Cymru dynnu sylw at olygfeydd serol yn awyr yr Hirddydd Haf, o’r clystyrau o sêr sydd i’w gweld yn hemisffer y gogledd i atyniadau serol fel yr Orïon Nifwl.

 

Ychwanegodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi ac Isadeiledd, “Rydym yn awyddus iawn i’n safleoedd hanesyddol chwarae rhan ym Mlwyddyn Antur Cymru, ac mae’r Diwrnod Agored a’r noson gwylio’r sêr ym Mryn Celli Ddu’n enghreifftiau gwych o’r digwyddiadau dychmygus a gynhelir ar hyd 2016.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru