Clapio Pasg yn plesio teuluoedd Môn

03/04/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu pentrefwyr Ynys Môn wrthi unwaith eto yn clapio am wyau, gan dderbyn croeso mawr yng nghartrefi Llannerch-y-Medd, Carreglefn, Brynsiencyn, Talwrn a Llynfaes wythnos cyn y Pasg.

Yn ôl y traddodiad lleol, bu’r plant wrthi’n canu yn y Gymraeg ger drysau’r gymdogaeth gan dderbyn amrywiaeth helaeth o wyau, ond rhai siocled nid rhai o’r iâr fel yn oes eu teidiau a neiniau.

 

Dywedodd Hanna Huws, ar ran  Menter Iaith Môn, “Hyfryd yw gweld teuluoedd yn dod ynghyd cyn y Pasg i glapio am wyau, gan gynnal y bwrlwm cymunedol sy’n bwysig iawn i ffyniant y Gymraeg a thraddodiadau lleol.  Mae’r digwyddiadau yn llwyr ddibynnol ar garedigrwydd y cartrefi sy’n dosbarthu wyau yn ogystal â brwdfrydedd y rhai sydd yn ysgogi’r digwyddiad, megis Cylch Meithrin yn Llannerch-y-Medd, yr ysgol yng Ngharreglefn, unigolion ym Mrynsiencyn, Cylch Meithrin y Talwrn, a phwyllgor y Neuadd Goffa yn Llynfaes."

 

Ail gydio yn y traddodiad

 

Ychwanegodd Hanna Huws, "Drwy gefnogi teuluoedd a chymunedau, bwriad Menter Iaith Môn yw cynnal yr iaith yn ei chadarnleoedd a sicrhau fod teuluoedd o bob cefndir ieithyddol yn cael mynediad at ac yn mwynhau gweithgareddau Cymraeg. Felly os oes grwpiau cymunedol eraill ym Môn am ailgydio â’r traddodiad yn eu pentrefi hwy yn 2019, yna cysylltwch â Menter Iaith Môn 01248 725700 am sgwrs.”