Cipolwg ar gartrefi rhai o enwogion Cymru

16/08/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y cyflwynydd Nia Parry yn ymweld â rhai o gartrefi enwogion Cymru mewn cyfres newydd, Adre, yn dechrau heno ar S4C.

Yn y rhaglen gyntaf nos Fercher, bydd Nia'n sbecian o amgylch tŷ'r canwr Dafydd Iwan. Wrth gerdded o'r cyntedd i'r lolfa, o'r gegin i'r swyddfa, a hyd yn oed sbecian drwy ddrysau'r ystafelloedd gwely, cawn glywed straeon am y trugareddau mae'r canwr a'r ymgyrchydd gwleidyddol wedi'u casglu dros y blynyddoedd.

 

Meddai Dafydd Iwan am ei dŷ, "Roedd 1988 yn flwyddyn bwysig iawn i ni – Bethan a fi'n priodi, cyngerdd dathlu chwarter canrif ym Mhafiliwn Corwen a symud i'r tŷ yma, oedd yn focs ar y pryd. 'Da ni wedi ychwanegu ato fel oedd y teulu'n tyfu ac fel oedd yr angen yn newid. Mae'n dŷ ychydig bach yn anghyffredin o ran ei siâp."

 

Mae'n amlwg bod gan Dafydd Iwan hoff ystafell yn ei dŷ; ei swyddfa. "Mae'r blerwch yn awgrymu mai dyma le dwi'n treulio'r rhan fwyaf o fy mywyd. Fel hyn dwi wedi gweithio erioed, ond dwi'n gwybod lle mae popeth! Fan hyn dwi'n diogi, ac yn cyfansoddi ambell i beth, ac yn meddwl. Dwi'n hoffi'r amser dwi'n treulio fan hyn - mae angen ogof flêr i lenwi bywyd."

 

Sgwrs a chân

 

Bydd Nia hefyd yn teithio gyda Dafydd i Fenllech, Ynys Môn, wrth iddo roi sgwrs a chân i griw o bensiynwyr o Fodffordd. Byddant hefyd yn ymweld â Chanolfan y Capel, Caeathro, lle bydd Dafydd yn esbonio sut y dechreuodd bregethu.

 

"Mi ddechreuodd fy ngyrfa mewn pregethu yn Waunfawr pan oedd Capel yr Annibynwyr, oedd dal ar agor amser hynny, heb neb i lenwi'r pwlpid ryw ddydd Sul. Gofynnodd rhywun a fyswn i'n fodlon gwneud. Argol, ro'n i wedi dychryn… ond fe wnes i bregethu, gyda thipyn bach o help gan fy nhad. Wnes i ddim mwynhau'r profiad am sbel achos ro'n i'n teimlo, 'Pwy ydw i i bregethu i neb?' Ar ôl dod dros y teimlad yna o fod yn annigonol, mi ddechreuais i gynhesu at y gwaith a chael galwadau i lefydd eraill yn yr ardal."

 

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Nia hefyd yn ymweld â chartref yr actores Angharad Llwyd (Rownd a Rownd); y cyflwynydd radio a theledu Roy Noble; y gantores ac actores Siân James; yr awdur Llwyd Owen; yr arlunydd Cefyn Burgess; a'r actores Nia Roberts (Y Gwyll, Patagonia).

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru