Cigyddion yn hybu cig Cymru ym Milan

25/10/2019

Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Daeth cigydd o Gymru ynghyd ag un o’r enwau mwyaf mewn cigyddiaeth yn yr Eidal y mis hwn, er mwyn codi ymwybyddiaeth o Gig Oen Cymru PGI ymhlith awduron bwyd y wlad.

Trefnodd Hybu Cig Cymru ddigwyddiad i newyddiadurwyr yn emporiwm cig hirsefydlog Pellegrini ym Milan fel rhan o ymgyrch i sicrhau bod sôn am Oen Cymru yn y wasg yn y cyfnod cyn cyfnod y Nadolig, pan mae’r cig ar gael yn fwyaf eang yn yr Eidal.

 

Ymunodd perchennog y siop, Giorgio Pellegrini, pennaeth Cymdeithas Cigyddion Milan, â Mark McArdle o’r Waun, arbenigwr mewn Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, sydd wedi ennill gwobrau cigyddiaeth yn Sioe Frenhinol Cymru yn y gorffennol. Gyda’i gilydd, fe ddangoson nhw i grŵp o 30 o awduron Eidalaidd faint mor hyblyg yw Cig Oen Cymru.

Torrodd Mark garcas cig oen llawn i mewn i ystod eang o doriadau ar gyfer pob math o goginio, a chafodd y newyddiadurwyr hefyd samplau o wahanol brydau Cig Oen Cymru.

 

Meddai Mark McArdle; “Roedd yn brofiad gwych i mi fynd i Milan a hyrwyddo Cig Oen Cymru. Roedd yn dda iawn gweithio ochr yn ochr â Giorgio ac roedd y croeso a gawsom yn ardderchog.

 

“Roedd yna ddiddordeb gwirioneddol gan y newyddiadurwyr a’r cigyddion Eidalaidd y gwnaethon ni eu cyfarfod, ac roedden nhw’n gwerthfawrogi ansawdd Cig Oen Cymru. Roedd diddordeb mawr yng nghigyddiaeth y carcas, a phawb yn awyddus i weld y technegau rydyn ni’n eu defnyddio yng Nghymru. Roedd y cigyddion Eidalaidd hefyd yn awyddus i ddangos i mi eu sgiliau a’u technegau eu hunain!

 

“Nid oes amheuaeth bod y newyddiadurwyr yn ystyried Cig Oen Cymru yn gynnyrch o ansawdd uchel ac edrychaf ymlaen atynt yn cyfleu'r neges honno i gwsmeriaid yn yr Eidal.”

 

Galw da

 

Dywedodd Kate Patten, Swyddog Datblygu Allforio HCC, “Er gwaethaf ansicrwydd Brexit rydym yn dal i weld galw da yn yr Eidal, sy’n farchnad bwysig iawn i ni, gan fewnforio gwerth dros £8 miliwn o Gig Oen Cymru y llynedd.
“Roedd y siop yn llawn newyddiadurwyr gwahanol, sy’n ysgrifennu i gylchgronau masnach, y wasg brif-lif, a blogwyr ar-lein. Mae sylw cadarnhaol eisoes yn ymddangos yn y wasg Eidalaidd yn sgil y digwyddiad. Roeddem yn falch iawn gyda sut aeth hi, ac rydym yn ddiolchgar iawn i Giorgio Pellegrini am gymryd rhan.”