Cigyddion o Gymru yn dod i'r brig mewn cystadleuaeth led-led Prydain

18/10/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae dau gigydd o Gymru ymhlith pump sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth bwysig i gigyddion ledled gwledydd Prydain.

Cynhelir rownd derfynol cystadleuaeth gigyddiaeth WorldSkills UK yn ystod Worldskills UK Live yn yr NEC yn Birmingham 15-17 Tachwedd, pan fydd Craig Holly, 29 oed, o Gigyddion Neil Powell yn y Fenni a Dan Allen-Raftery, 35, o Fwydydd Randall Parker yn Llanidloes yn cymryd rhan.

 

Bydd Dan a Craig yn ceisio efelychu llwyddiant cigyddion Cymru yn y gystadleuaeth hon yn y gorffennol; enillodd Matthew Edwards a Peter Rushforth y brif wobr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

 

Noddir Cystadleuaeth WorldSkills UK gan Hybu Cig Cymru fel rhan o'i raglen i ddenu newydd-ddyfodiaid i ddiwydiant cig coch Cymru, sy'n werth £650 miliwn i economi'r genedl.

 

Dywedodd Kirstie Jones, Swyddog Datblygu'r Farchnad yn Hybu Cig Cymru: “Mae meithrin sgiliau'r diwydiant yn rhan bwysig o'n gwaith, ac felly rydym yn falch o noddi cystadleuaeth gigyddiaeth WorldSkills UK eto eleni, ac yn falch iawn o weld bod dau o gigyddion talentog Cymru wedi cyrraedd y rownd derfynol.”

 

“Rydym yn cefnogi cigyddion mewn sawl ffordd, er enghraifft trwy ein Clwb Cigyddion Cig Oen a Chig Eidion Cymru,” ychwanegodd, “ac yn ogystal â noddi WorldSkills UK, rydym hefyd yn arddangos sgiliau’r cigydd yn Sioe Frenhinol Cymru a digwyddiadau eraill, ac rydym yn cefnogi cystadleuaeth Siop Gigydd y Flwyddyn sydd hefyd yn digwydd ym mis Tachwedd.”

 

Sgiliau da cigyddion

 

“Mae cael sgiliau da gan ein cigyddion yn hollbwysig i'r gadwyn gyflenwi,” meddai Kirstie. “Mae'n bwysig o ran cael y gwerth mwyaf o'n cig coch, ac i ddatblygu cynhyrchion newydd arloesol er mwyn ateb gofynion defnyddwyr heddiw.”

 

“Mae'n bwysig fod cigyddiaeth yn cael ei chynrychioli fel sgil yn WorldSkills UK oherwydd mae’n grefft wirioneddol y mae’n rhaid ei meincnodi a'i hyrwyddo," meddai Katy Godsell, rheolwr marchnata Cwmni Hyfforddi Cambrian sy'n cydlynu'r gystadleuaeth. “Mae ei chynnwys yn ffordd wych o godi safonau a phroffil y diwydiant.”