Cigydd o Sir Benfro yn cipio gwobr genedlaethol

26/02/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae Prendergast Butchers o Hwlffordd wedi’i enwi’n Siop Gigydd y Flwyddyn yng Nghymru 2020.

Cafodd Prendergast Butchers o Hwlffordd ei sefydlu yn 1950 gan y teulu Wolsey, derbyniodd y busnes y teitl yn ystod Gwobrau Siop Gigydd y Flwyddyn 2020 a gynhaliwyd ar-lein wythnos diwethaf.

 

Fe’i ddisgrifwyd gan y beirniaid fel “enghriafft lwyddiannus iawn o siop gigydd draddodiaol” oedd yn sefyll allan am eu hangerdd at gynnyrch lleol ac yn cydnabod pwysigrwydd hyn ar gyfer llwyddiant eu busnes. Canmolwyd Prendergast hefyd am falchder amlwg o fod yn rhan o fentrau i gefngoi’r diwydiant a’r gymuned leol.

 

Mae Chris a Rachel Wolsey a’u meibion, Tom a Mark, wedi ffermio yn Sir Benfro ers bron i 50 o flynyddoedd gan gynhyrchu cig eidion a chig oen o safon uchel. Maent wedi ymrwymo i werthu cynnyrch lleol a moesegol i’r gymuned, ac yn sicrhau bod eu holl gynnyrch naill ai’n dod yn uniongyrchol o’u fferm, neu gan gynhyrchwyr lleol sydd wedi’u dewis yn ofalus ar sail eu hethos a’u hagwedd at safon.

 

Dywedodd Chris Wolsey, “Mae hyn wedi bod ac yn parhau i fod yn ymgrech unedig fawr gan ein teuul a’n staff. Ond gallwn ni ddim llwyddo heb gefnogaeth gwych ein cwsmeriaid ac ry’n ni’n ddiolchgar iawn iddynt am fod mor driw. Fel teulu, ry’n ni’n falch o fod yn cynrychioli’r sector cigyddion annibynnol ym Mhrydain, ac ry’n ni ar dân dros ddarparu’r cynnyrch lleol gorau posib i’n cwsmeriaid a gweithredu yng nghalon ein cymuned.”

 

Brwydr

 

Dywedodd Kirstie Jones, Swyddog Datblygu’r Farchnad yn Hybu Cig Cymru (HCC): “Rydym wrth ein bodd bod aelod o Glwb Cigyddion HCC wedi ennill y wobr hon. Roedd hi’n dipyn o frwydr i gyrraedd y brig yn erbyn dau gigydd arall sef The Gourmet Butcher yn Llantrisant a Chigydd Wavells, Llanrug sy’n haeddu cael eu canmol a’u llongyfarch ar gyrraedd y rhestr fer.
“Mae cigyddion wedi bod yn hollbwysig wrth gefnogi ein cymunedau lleol ers dechrau’r pandemig. Maen nhw wedi cadw’u busnesau ar agor yn ogystal â darparu gwasanaethau ychwanegol yn cynnwys gwasanaeth cludo o ddrws i ddrws. Am hynny, maen nhw wedi’u gwobrwyo gyda chynnydd mewn gwerthiant. Rydym yn falch iawn yn HCC bod busnes cigydd teuluol wedi’i ganmol am wasanaethu’r gymuned gyda chynnyrch Cymreig o safon uchel.”

 

Roedd HCC yn un o brif noddwyr Gwobrau Siop Gigydd y Flwyddyn 2020. Mae mwy o wybodaeth a’r seremoni wobrwyo rithiol i’w gweld arlein: www.butchershopoftheyear.co.uk/live/en/page/home  
Gall cigyddion sy’n gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI ymuno gyda Chlwb Cigyddion HCC am ddim. Mae’r manylion ar sut i ymuno i’w gweld arlein: www.hcctrade.co.uk/home-market/butchers-club.