ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: INSERT INTO Report_Post (post_id, report_type, report_amount, date) VALUES (5558, 2, 1, NOW())

 Errno: 1142
 Error: INSERT command denied to user 'o941779'@'infongp-uk17.clienthosting.eu' for table 'Report_Post'
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.239.58.199
    REMOTE_PORT : 44930
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : blog=cig-oen-cymru-yn-serennu-mewn-gyl-fwyd-gynaliadwy-yn-llundain
    REQUEST_URI : /blog/cig-oen-cymru-yn-serennu-mewn-gyl-fwyd-gynaliadwy-yn-llundain.html
Cig oen Cymru yn serennu mewn gŵyl fwyd gynaliadwy yn Llundain

Cig oen Cymru yn serennu mewn gŵyl fwyd gynaliadwy yn Llundain

Gyda chymorth Hybu Cig Cymru, bydd y cogydd poblogaidd o Gaernarfon yn cyflwyno’i arddull dihafal o goginio Cig Oen Cymru PGI i’r ŵyl pum niwrnod ‘Fix Food, Fix the Planet’ yn Silas Yard, Dwyrain Llundain.

Trefnir y digwyddiad gan ‘Wildfarmed’, mudiad sy’n ymgyrchu o blaid amaethu cymysg cynaliadwy yn hytrach na dulliau dwys.

 

Bydd presenoldeb Chris Roberts yn yr ŵyl yn Llundain yn gymorth i hyrwyddo ‘Calan Oen’ ar Awst 1, y dathliad blynyddol o uchafbwynt argaeledd tymhorol Cig Oen Cymru. Bydd hefyd yn rhoi sylw i’r modd cynaliadwy y cynhyrchir cig oen yng Nghymru.

 

Dywedodd Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, Rhys Llywelyn, “Mae gan Chris Roberts enw da am ei arddull goginio barbeciw sy’n ddyfeisgar ac yn llawn blasau cyffrous. Mae’n lysgennad gwych ar gyfer cynnyrch lleol ei fro, ac ry’n ni wedi bod yn falch o weithio gydag efo sawl tro i hyrwyddo Cig Oen Cymru mewn gwyliau bwyd ledled Prydain.

 

Cyflwyno'r gorau o gig coch Cymreig

 

Ychwanegodd Rhys Llywelyn, “Ry’n ni wrth ein bodd ei fod wedi derbyn gwahoddiad i gyflwyno’r gorau o gig coch cynaliadwy Cymreig yn y digwyddiad Fix Food, Fix the Planet yn Llundain,” ychwanegodd Rhys, “Wrth i ni ddathlu Calan Oen ar Awst 1, mae’r neges fod Cig Oen Cymru yn fwyd tymhorol a’i fod yn cael ei gynhyrchu mewn modd gyfrifol yn hollbwysig wrth ddatblygu dealltwriaeth cwsmeriaid o pam y dylent ddewis ei brynu.”