Cig oen Cymru ar y fwydlen i ymwelwyr yn yr Hafan Epig

01/06/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fel rhan o brosiect newydd, fe fydd rhai o ymwelwyr i Gymru yr haf hwn yn cael eu trochi mewn tirluniau trawiadol, yn cael dos o ddiwylliant traddodiadol ac yn cael cyfle i flasu Gig Oen Cymru.

Fel rhan o brosiect Hafan Epig, sydd i’w weld ar hyn o bryd ar raglen ddogfen newydd ar Channel 4 o’r enw ‘Cabins in the Wild with Dick Strawbridge’, bydd ymwelwyr yn mwynhau moethusrwydd gwesty boutique dros dro cyntaf Cymru mewn dau leoliad deniadol yng Nghymru - de Meirionnydd a Phen Llŷn. Ar ôl cyrraedd, bydd y croeso i Gymru’n cynnwys carcas oen cyfan, wedi’i rostio gan gogydd proffesiynol a phreifat a’i gyflenwi gan gigydd lleol.

 

Mae’r corff cig coch Hybu Cig Cymru yn falch i gydweithio gyda Hafan Epig a darparu’r cig ar gyfer barbeciws niferus dros fisoedd yr haf. 

 

Meddai Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn HCC, Rhys Llywelyn: “Mae Hafan Epig yn brosiect ffantastig ac rydym wrth ein bodd yn cael bod yn rhan ohono. Mae amaethyddiaeth a chynhyrchu cig coch yn hen draddodiad yng Nghymru, ac mae’n parhau i fod yn gwbl greiddiol i’r ffordd o fyw yng nghefn gwlad."

 

“Bydd rhostio carcas oen yn ffordd wych o rannu blas a thynerwch y cig, a bydd yn siŵr o greu argraff ar y gwesteion ar eu noson gyntaf. Bydd hefyd yn gyfle i rannu ein hangerdd am y cynnyrch, ac adrodd y stori am sut mae’n cael ei gynhyrchu ar dirlun hynafol Cymru.”

 

Mae prosiect Hafan Epig yn rhan o Flwyddyn Chwedlau Croeso Cymru. Mae wyth caban wedi’u dylunio a’u hadeiladu yn arbennig, a phob un wedi’i ysbrydoli gan hanes ac eiconau Cymru yn cynnwys y Brenin Arthur, y ddraig goch a threftadaeth ddiwylliannol ein gwlad.

 

Cynnig croeso cynnes Cymreig

 

Meddai Aled Rees, partner yn Hafan Epig a Rheolwr Gyfarwyddwr Teithiau Cambria: “Rydym wrth ein bodd yn cael gweithio efo HCC a chynnig croeso cynnes Cymreig i’n gwesteion, yn cynnwys Cig Oen Cymru.

 

“Fel trefnwyr gwyliau yng Nghymru, rydym ni yn Nheithiau Cambria yn ymdrechu i gynnig y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig i’n gwesteion - yn cynnwys ein bwyd a’n diod gwych! Ry’n ni’n angerddol am gydweithio’n agos â’r cyflenwyr lleol gorau a phartneriaid i hyrwyddo cynnyrch Cymru drwy gydol ymweliadau ein gwesteion. Ry’n ni wrth ein bodd yn cael cyfle i rannu hyn gyda chynulleidfa hyd yn oed yn ehangach drwy brosiect Hafan Epig.”

 

Bydd ymwelwyr yn cyrraedd y lleoliad cyntaf wrth droed Cader Idris, ger adfeilion Castell y Bere yn ne Meirionnydd ar y 5ed o Fehefin, a bydd y profiad yn cynnwys teithiau o amgylch yr ardal leol, cerddoriaeth Gymreig a theatr mewn tirlun sy’n ymestyn at y môr.

 

Mae Hafan Epig yn brosiect ar y cyd rhwng Y Gorau o Gymru, Teithiau Cambria a Phenseiri George + Tomos ac fe’i ariennir yn rhannol gan Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru