Cig Coch o Gymru ar Fwydlen Olympaidd yn yr Almaen

11/02/2020

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd y cig coch gorau o Gymru yn cael ei fwynhau mewn dau ddigwyddiad allweddol yn yr Almaen yn ystod y dyddiau nesaf. ac yn dechrau ddydd Gwener, bydd Stuttgart yn croesawu Pencampwriaethau Coginio Olympaidd IKA.

Mae tîm iau Cymru, sy'n cael ei redeg gan Gymdeithas Goginio Cymru, â nawdd sylweddol gan Hybu Cig Cymru (HCC), yn un o 60 gwlad sy'n cymryd rhan.Bydd yr aelodau’n paratoi prif gwrs yn cynnwys Cig Eidion Cymru PGI i’r beirniaid.

 

Bydd tîm hŷn Cymru yn cyflwyno bwffe a fydd yn cynnwys prif gwrs â chig cefnddryll  ac ysgwydd Cig Oen Cymru PGI. Yn ogystal, bydd aelod o'r tîm, Zak Pegg,  yn cyflwyno dosbarth meistr ar Gig Oen Cymru ym mhentref cogyddion y Pencampwriaethau Coginio Olympaidd.

 

Ar yr un pryd, ar 17 Chwefror, bydd HCC, ar y cyd â Llywodraeth Cymru,  yn gofalu bod  PGI ar y fwydlen ym Mhreswylfa Prif Gonswl Prydain yn Düsseldorf. Bydd y gwesteion yn cynnwys prynwyr bwyd, cynrychiolwyr cwmnïau gwasanaeth bwyd a chogyddion a pherchnogion tai bwyta o’r rhanbarth gyfan.

 

Mae'r Almaen yn farchnad  sy’n tyfu ar gyfer cig coch Cymru; mae cyfaint y cig sy’n cael ei allforio wedi cynyddu bob blwyddyn yn ystod y tair blynedd diwethaf. Erbyn hyn, dyma’r gyrchfan allforio ail bwysicaf i Gig Oen Cymru - i Ffrainc y bydd y rhan fwyaf o allforion yn mynd - ac amcangyfrifir bod cyfanswm yr allforion cig eidion a chig oen o Gymru i’r Almaen yn werth dros £28 miliwn y flwyddyn.

 

Marchnad bwysig

 

Dywedodd Swyddog Datblygu Allforion HCC, Kate Patten: “Mae'r Almaen yn farchnad bwysig dros ben i HCC.  Mae cwsmeriaid allweddol yn niwydiant gwasanaeth bwyd ac arlwyo enfawr yr Almaen yn cydnabod fod cig coch Cymru yn gynnyrch cynaliadwy o ansawdd sy’n cael ei werthfawrogi gan ddefnyddwyr.

 

“Trwy weithio mewn partneriaeth â Thîm Coginio Cymru a chefnogaeth Llywodraeth Cymru, gallwn ddod â Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i sylw miloedd yn fwy o bobl, a rhoi cael cyfle iddyn nhw werthfawrogi blas nodedig bwyd o Gymru.”
Dywedodd llywydd CAW, Arwyn Watkins: “Mae’n wych bod Hybu Cig Cymru yn cydnabod pa mor bwysig yw bod Cymdeithas Goginio Cymru a’i thimau yn llysgenhadon i fwyd a diod o Gymru ac yn eu cyflwyno i farchnadoedd newydd ledled y byd.
“Mae ein cogyddion wrth eu bodd yn coginio gyda Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru oherwydd mae’r ddau gig o’r ansawdd gorau posib”