Chwilio am wirfoddolwyr i weithio ar hen faracs chwarel yng Ngwynedd

15/07/2019

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd ar y cyd gyda Cadw yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n barod i helpu gyda’r gwaith cloddio ym Maracs Chwarel Pen y Bryn, Dyffryn Nantlle.

Mae’r safle yn cynnwys bloc o bedwar barics a nodweddion cysylltiedig eraill – addasiadau wnaethpwyd yn yr 1860au i adeilad yr ail-ganrif-ar-bymtheg. 

 

Nod y prosiect hwn fydd cynnig gwell dealltwriaeth o gyfnodau a datblygiad y barics. Bydd cloddiad yn ceisio sicrhau tystiolaeth o’r gweithgareddau fu’n digwydd yma, a chynnig tystiolaeth o ddiwylliant materol y chwarelwyr a’u teuluoedd. 

 

Mae lleoedd yn brin felly dylai’r sawl sydd yn awyddus i gymryd rhan gysylltu cyn gynted â phosib. Byddwyn yn cynnig hyfforddiant llawn i’r rhai fydd yn ymuno. 

 

Mae lleoedd ar gael ar y dyddiadau canlynol:

 

   

Llun Gorffennaf 15fed (heddiw)                 

Gwener Gorffennaf 19eg

 

Llun Gorffennaf 22ain                 

Mawrth Gorffennaf 23ain

 

 

 

 

Gwyl Archaeolegol

 

Fel rhan o’r Ŵyl Archaeolegol, cynhelir diwrnod agored i’r cyhoedd dydd Sul yma pryd ble byddant yn cynnig teithiau tywysedig o amgylch y safle. Hefyd bydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn gwahodd ysgolion lleol, ynghyd â’r Clwb Archaeolegwyr Ifanc i ddod i helpu gyda'r gwaith ar y safle. 

 

Os ydych yn awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â dan.amor@heneb.co.uk 01248 366970.