Chwilio am syniadau arloesol i siapio dyfodol Bae Ceredigion

23/09/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion yn chwilio am syniadau gan breswylwyr, grwpiau a sefydliadau sydd mewn cymunedau pysgodfeydd ym Mae Ceredigion er mwyn datblygu lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal o Landudoch i’r Bermo.

Gall y Grwp Gweithredu ym Mae Ceredigion, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, helpu i wireddu syniadau trwy weithgareddau fel datblygu prosiectau, gwerthuso, astudiaethau dichonoldeb, hyfforddi, mentora a phrosiectau peilot. 

 

Gellir darparu'r cymorth refeniw hefyd ar gyfer meysydd Datblygu Prosiectau, Prosiectau Peilot, Astudiaethau Dichonoldeb, Rhwyddhad, Hyfforddi, Mentora ac Ymgynghori.

 

Mae gwaith cymorth GGLlP Bae Ceredigion ar gyfer cymunedau pysgodfeydd eisoes wedi bod yn llwyddiannus gyda digwyddiadau fel Diwrnod ar y Cei i ddathlu gwaith y pysgotwyr a’r menywod sydd wrth wraidd y diwydiant.

 

Cynorthwyo cymunedau

 

Dywedodd Cyng. Rhodri Evans y’n gyfrifol am yr economi ac adfywio yng Ngheredigion, “Nod GGLlP Bae Aberteifi yw cynorthwyo cymunedau arfordirol a’r diwydiant pysgota lleol i wella ffyniant economaidd ac ansawdd bywyd yn yr ardal. Gyda GGLlP yn cynnal gweledigaeth gref wrth symud ymlaen ar gyfer Bae Aberteifi, dyma gyfle perffaith i bobl gyflwyno syniadau a allai fod ganddynt i adeiladu pysgota lleol llwyddiannus, cynaliadwy, hyfyw yn economaidd a diwydiannau cysylltiedig i gwrdd â heriau cyfredol ac yn y dyfodol. ”

 

I drafod eich syniadau ac i gael gwybodaeth ynghylch cymhwysedd cefnogaeth, cysylltwch ag Alison Kinsey, Cydlynydd GGLlP Bae Aberteifi trwy e-bostio alison.kinsey@ceredigion.gov.uk  neu ffonio 01545 574162.