Chwilio am luniau chwedlonol o ddeinasoriaid bach

17/08/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cadw ynghyd â'r Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru, yn annog ymwelwyr i dynnu lluniau o'u deinosoriaid a dreigiau eu hunain mewn lleoliadau chwedlonol yng Nghestyll Cymru, ac amgueddfeydd cenedlaethol a lleol dros yr haf.

Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i dynnu lluniau eu draig neu ddeinosoriaid bach ar leoliad un o gestyll Cadw am y cyfle i ennill llu o wobrau. 


Fe fydd yr enillydd yn derbyn Tegan Deinosor gan label dillad Jojo Maman Bébé, tocyn teulu i'r arddangosfa Deinosoriaid yn Deor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Thocyn Crwydro 7 diwrnod gan Cadw.

 

Bydd yr 2ail wobr yn cynnwys bag nwyddau deinosor, tocyn teulu i'r arddangosfa Deinosoriaid yn Deor a Thocyn Crwydro 7 diwrnod gan Cadw. Fe fydd y trydydd ymgeisydd yn ennill Tocyn teulu i'r arddangosfa Deinosoriaid yn Deor a Thocyn Crwydro 7 diwrnod gan Cadw. Telerau ac Amodau llawn 

 

Safloedd Cadw ac Amgueddfa Cymru

Dylai ymgeiswyr dynnu llun o'u deinosor neu ddraig degan – y ddau yn ffigyrau chwedlonol - ar safle Amgueddfa Cymru, amgueddfa leol neu safle Cadw. Yna postiwch lun ar Twitter neu Facebook gan dagio @amgueddfacymru a defnyddio #deinoyndianc neu #blwyddynchwedlau. Po fwyaf dyfeisgar y gorau - ond cofiwch fod yn ddiogel!

 

Mae’r arddangosfa ryngweithiol, Deinosoriaid yn Deor sydd yng Nghymru am y tro cyntaf, yn rhoi cyfle i ymwelwyr brofi bywyd teuluol deinosor drwy gyfrwng wyau, nythod ac embryonau.

 

Wedi i ymwelwyr ddarganfod Deinosoriaid yn Deor, gallant barhau ar yr antur drwy fynd ar ôl eu perthynas chwedlonol - y ddraig. Er mwyn dilyn hynt a helynt dreigiau Cadw a gweld lle allwch chi gwrdd â nhw dros yr haf, ewch i wefan Cadw a rhannu’ch anturiaethau drwy’r hashnod #ChwilioamChwedlau. Mae’r ddau’n rhan o Flwyddyn Chwedlau Cymru 2017.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru