Chwe theulu yn camu fewn i'r Tŷ Arian

19/04/2018

Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd cyfres newydd yn dechrau ar S4C heno yn dilyn chwe theulu wrth iddynt fynd fewn i’r Tŷ Arian i ddysgu mwy am eu harferion gwario mewn ymgais i arbed arian a chynilo.

Fel rhan o arbrawf cymdeithasol dadlennol a difyr dros gyfnod o 48 awr, cawn wylio pob teulu'n cael detocs ariannol, ac arweiniad arbenigol i nodi'r meysydd lle maen nhw'n gorwario a lle mae'n bosib iddyn nhw gynilo. Ar ddiwedd pob rhaglen, bydd y camerâu yn dychwelyd i glywed beth maen nhw wedi ei ddysgu o fod yn Y Tŷ Arian.

 

Vicky Williams o Lanfrothen yw mam y teulu cyntaf i fynd i mewn i'r Tŷ Arian. Mae ganddi hi a'i gŵr Aled bump o blant a chawn weld tair ohonyn nhw ar y sgrin. Ym mhrysurdeb eu bywydau, a fyddan nhw'n gallu ffeindio'r opsiynau bwyd gorau i borthi pawb am y pris rhataf?

 

Ar drothwy'r bennod gyntaf, dywedodd Vicky, "Mae wedi dod â ni lot fwy agos fel teulu. 'Dan ni'n deulu agos eniwê ond dwi'n meddwl, o dynnu'r holl geriach sy' gynnon ni adra', fath â thechnoleg, mae hynna wedi ein dysgu ni bod ni'n gallu cael laff a chwerthin heb orfod iwsio'r petha' 'ma."

 

Yn cadw llygad ar y teuluoedd yn Y Tŷ Arian bydd y cyflwynwyr poblogaidd Dot Davies a Leah Hughes wrth i ni ddilyn y camerâu y tu mewn i'r Tŷ Arian.

 

Dywedodd Dot Davies, "Mae'n gyfres gyffrous i S4C achos mae'n gwbl arloesol. Mae 'na griw camera'n gwylio'r teuluoedd yn y tŷ; mae heriau gwahanol a sawl elfen i'r rhaglen. Mae'n mynd mor gyflym ac mae cymaint o bethau'n digwydd. Allwch chi ddim peidio â chynhesu at y bobl sy'n cymryd rhan; allwch chi ddim peidio â'u lico nhw."

 

Yn ôl y cynhyrchydd Catrin Honeybill o Boom Cymru, "Dydyn ni byth yn canolbwyntio ar y pethau yma fel teulu. Bydd y gyfres yn cynnig amser i wneud hyn ac yn arwain at newidiadau positif yn y dyfodol."

 

Diben y rhaglen, meddai, yw cynnig "sioc fach" i'r teuluoedd a fydd yn cael cyllideb, sy'n golygu y bydd yn rhaid iddyn nhw baratoi arian parod ar gyfer bwyd, biliau a gweithgareddau hamdden.

 

Cawn gwrdd â chwe theulu o wahanol ardaloedd yn ystod y gyfres – Llanfrothen, Aberystwyth, Merthyr Tudful, Caerffili, Brithdir (Dolgellau) a Waunfawr. Mae gan bob teulu flaenoriaethau gwahanol ac fe fydd eu cyllidebau a'r heriau y byddan nhw'n eu hwynebu'n amrywio.

 

Anodd cynilo

 

Yn aml iawn, gall arferion drwg ei gwneud hi'n anodd cynilo. A fydd cael gwared ar yr arferion hyn yn ei gwneud hi'n haws i'r teuluoedd gyrraedd eu nod yn y pen draw? A fydd y darnau arian yn disgyn i'w lle mewn pryd? Sut byddan nhw'n ymdopi â heriau'r Tŷ Arian? Ac yn bwysicaf oll, a fyddan nhw'n llwyddo i gynilo digon o arian ar gyfer eu gwyliau delfrydol. 

 

Ychwanegodd Vicky Williams, "Wnaeth o les i fi i fynd i'r tŷ achos ro'n i'n sylweddoli fy mod i'n prynu pethau rhag ofn. Dwi'n dueddol o brynu lot sy'n mynd i wast wedyn. Mae'r gŵr yn trio bod yn reit gyfrifol ond rhaid i mi dd'eud, dwi braidd yn wirion efo pres. Dyna pam aethon ni ar y rhaglen – dwi'n meddwl bod y gŵr yn trio dysgu gwers i fi! Dwi wedi'i dysgu rŵan."