Cerddwn Ymlaen - 8 diwrnod, 200 milltir

14/07/2014

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Ar ddydd Sadwrn y 12fed o Orffennaf yn Ffair Tafwyl, Caerdydd fe wnaeth Rhys Meirion a criw o 15 o gerddwyr gorffen taith fythgofiadwy ar draws Cymru. Yn y trydedd flwyddyn mae Cerddwn Ymlaen yn codi arian gwerthfawr i’r Ambiwlans Awyr Cymru.

 

Eleni cychwynnodd y daith ym Mae Colwyn ar y 5ed o Orffennaf a gorffen 200 o filltiroedd yn hwyrach yng Nghaerdydd. Yn ogystal â 16 o gerddwyr craidd yn cynnwys, Tudur Owen, Sioned Terry, Gerallt Pennant, Lucie Jones, Iolo Williams a Robin Mcbryde fe wnaeth nifer o bobl arall ymuno ar daith bob diwrnod i gefnogi yr achos.

 

Yn sialens a hanner mae’r ymgyrch yn codi arian hanfodol i un o elusennau mwyaf amlwg Cymru. 

 

Darllenwch isod am rhai o luniau, fideos ac uchafbwyntiau'r daith.