Cerddoriaeth o Gymru yn cyrraedd miliwn o wrandawyr yn 2018

20/12/2018

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddwyd fod partneriaeth a gafodd ei greu i hybu cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig, rhwng Cymdeithas Bêl-droed Cymru a phrosiect cerddoriaeth Gorwelion wedi llwyddo i gyrraedd miliwn o wrandawyr yn 2018.

Cafodd y barteriaeth hon ei sefydlu i hybu cerddoriaeth o Gymru trwy ddefnyddio caneuon ar uchafbwyntiau'r timoedd rhyngwladol. 

 

Ers i’r bartneriaeth cael ei gyhoeddi, mae’r uchafbwyntiau wedi helpu gwthio cerddoriaeth o Gymru allan i dros hanner miliwn o wrandawyr ledled y byd.

 

Rhai artistiaid sydd wedi bod yn rhan o'r partneriaeth: 

  • Adwaith, Sir Caerfyrddin
  • Afro Cluster, Caerdydd
  • Alffa, Llanrug
  • Eadyth, Aberfan
  • Nia Wyn, Llandudno

 

Ers dechrau’r bartneriaeth yn Chwefror 2018, mae’r Gymdeithas wedi defnyddio 13 artist gwahanol sydd yn rhan o’r prosiect Gorwelion mewn 14 fideo gwahanol, gydag amryw o gerddoriaeth yn cynnwys pop, rock a ska yn cael ei ddefnyddio trwy’r Gymraeg a’r Saesneg.

 

Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn hynod o lwyddiannus i nifer o artistiaid o Gymru. Defnyddiwyd y gân ‘Fel i Fod’ gan Adwaith o Sir Gaerfyrddin yn uchafbwyntiau'r tîm merched yn erbyn Bosnia a Rwsia a wyliwyd y fideo dros 100,000 o weithiau. Yn ogystal â hynna, defnyddiwyd y gân ‘Gwenwyn’ gan Alffa yn uchafbwyntiau buddugoliaeth 4-1 y tîm dynion yn erbyn y Weriniaeth Iwerddon. 

 

O fewn y mis diwethaf cafodd ‘Gwenwyn’ y fraint o fod y cân gyntaf Cymraeg i gyrraedd dros filiwn o wrandawiadau ar Spotify.

 

Lansiwyd Uwch Cynghrair JD Cymru eleni trwy fideo yn defnyddio’r gân ‘Thank God I’m Not You’ gan yr Himalayas. Trwy’r ymgyrch cafodd y gân ei wrando ar dros 100,000 o weithiau.

 

Dywedodd DJ Radio BBC, Bethan Elfyn, "Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn enfawr i gerddoriaeth yng Nghymru ac roedd hi'n wych i'w weld yn cyrraedd cynulleidfa newydd trwy'r CBDC. Mae cerddoriaeth yn Gymru wedi tyfu o nerth i nerth eleni trwy fandiau fel Adwaith, Alffa a HMS Morris sydd wedi bod yn rhan o'n partneriaeth. Rwy'n gyffrous iawn i weld beth sydd i ddod yn 2019."

 

Creu rhestr chwarae ar Spotify

 

Fel rhan o’r bartneriaeth, mae CBDC a Gorwelion wedi creu rhestr chwarae ar Spotify sydd yn gadael i gefnogwyr cadw fyny efo’r caneuon diweddaraf. Gallwch danysgrifio i’r rhestr chwarae fan hyn.

 

Cynllun gan y BBC a Chyngor Celfyddydau Cymru yw Horizons/Gorwelion sy’n helpu i ddatblygu cerddoriaeth gyfoes newydd, annibynnol yng Nghymru. Ers sefydlu’r cynllun yn 2014, mae Gorwelion wedi cefnogi dros 135 o artistiaid o dros 50 tref ac 20 sir ledled Cymru.

 

O’r amrywiaeth helaeth o gerddoriaeth, mae Gorwelion yn cefnogi artistiaid i ddefnyddio amser stiwdio, ffotograffiaeth a gwaith celf, offer, cyfleoedd hyrwyddo, cynhyrchu fideo a chostau teithio.

 

Dywedodd Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, "Ni’n hynod falch o sut mae’r bartneriaeth wedi gweithio hyd yma. Ni’n sylweddoli'r rôl mae cerddoriaeth a phêl-droed gyda diwylliant Cymru ac mae’n wych i weld ni yn cysylltu gyda chynulleidfa ledled y byd."