Cefnogaeth i ddysgu adref yn parhau yng Nghymru

01/06/2020

Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gyda Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu gwarchod iechyd y cyhoedd drwy gadw plant adref i ddysgu, mae adnodd dysgu adref SelogAp am barhau i deuluoedd hyd nes gwyliau’r haf.

Mae’r adnodd di-dâl i’w ganfod ar facebook Selog Ap https://www.facebook.com/SelogAp/, ac yn cynnwys rhaglen i gydblethu dysgu teulu i blant o 0-11 oed. Ceir fideos wythnosol o heriau medrau meddwl a chreadigol, a fideo ioga. Yn ogystal, er mwyn sicrhau fod yr adnodd hefyd o ddefnydd i rieni di-Gymraeg neu i blant heb fynediad cyson at gyfrifiadur, ceir taflenni gwaith dwyieithog i gyd-fynd â’r apiau di-dâl Cymraeg.

 

Cryfder y cynllun dysgu yw plethu’r gorau o’r holl apiau Cymraeg sydd eisoes yn bodoli yn ogystal â chyfeirio rhieni at adnoddau ar-lein Mentrau Iaith Cymru, Mudiad Meithrin, Cymraeg i Blant, yr Urdd a llu o sefydliadau eraill ar draws Cymru. Esboniodd Nia Thomas, Menter Iaith Môn: “Mae Mentrau Iaith Cymru a’r mentrau ar draws y wlad yn cydweithio, yn ogystal â phartneriaid eraill sy’n cefnogi teuluoedd yn eu cymunedau, ac mae’n galondid i weld faint o ddarparwyr sydd wrthi’n paratoi adnoddau trochi Cymraeg, neu ddwyieithog,­­ i gefnogi pob teulu yng Nghymru. Rhaid ond edrych ar raglen ddysgu Selog yr wythnos hon i weld cyfoeth yr adnoddau a rennir gan gynnwys rhai gan Selog Ap, Magi Ann, Bys a Bawd, Mudiad Meithrin, Traffig Cymru, Trafnidiaeth Cymru, Tric a Chlic, Atebol, Comisiynydd y Gymraeg, S4C, yr Urdd, a gwersi safonol ysgolion o Hwb a Bitesize.”

 

Enwau llefydd Cymru

 

Thema’r Wythnos hon yw enwau llefydd Cymru a dathlu'r wyddor unigryw sydd gennym gyda ‘ch’ a ‘ll’, yn ogystal â dysgu rhigwm clapio Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, a dysgu canu Dau Gi Bach a’r anthem genedlaethol. Mae’r pwyslais ar yr hyn sy’n gyraeddadwy i rieni ddysgu adref a datblygu sgiliau, creadigrwydd, hyder, ac annibyniaeth y plentyn drwy fwynhau dysgu yn y Gymraeg.