Castell Caeriw ym Mhenfro yn croesawu ceir trawiadol ar Wyl y Banc

01/05/2019

Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd Castell Caeriw ym Mhenfro, yn croesawu ceir trawiadol a beiciau modur ar gyfer y digwyddiad blynyddol yn ystod dydd Llun Gwyl y banc.

Dywedodd Rheolwr Castell a Melin Heli Caeriw, Daisy Hughes: “Mae'n rhaid bod rhywbeth am weld gwledd o geir hanesyddol yn erbyn cefndir mawreddog Castell sydd wedi’i gadw’n ofalus am nifer o flynyddoedd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gan fod y digwyddiad hwn yn parhau i fod yn un o'r mwyaf poblogaidd.”

 

Bydd digwyddiad eleni yn cynnwys treialon beiciau modur ac arddangosfa symudol o gerbydau milwrol drwy gydol y dydd.

 

Caiff y plant gyfle i fwynhau Helfa Drysor Robin Hood am £1, tra bydd y Castell a’r Felin Heli ysblennydd ar agor i bawb grwydro ynddynt a darganfod mwy am y digwyddiadau diddorol a’r cymeriadau lliwgar a oedd yn rhan o hanes hynod y safle hwn.

 

Ceir clasurol

 

Caiff y digwyddiad Ceir Clasurol yng Nghastell Caeriw ei gynnal rhwng 10am a 4pm a bydd y Castell ar agor rhwng 10am a 5pm. Codir tâl mynediad arferol. Oedolion £6, Plant £4, Gostyngiadau £5 a Thocyn Teulu (dau oedolyn a dau o blant) £16.

 

Nodwch efallai na fydd y digwyddiad yn mynd rhagddo os bydd y tywydd yn wael. Am ragor o wybodaeth ewch i www.castellcaeriw.com.