Casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dod i Benfro

16/11/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd rhai o gasgliadau pwysig Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dod i Benfro yn dilyn cyhoeddi cydweithrediad cyffrous gyda Chyngor Sir Penfro.

O fis Rhagfyr 2018 ymlaen bydd modd gweld casgliadau rhyngwladol, arwyddocaol ac eiconig o'r Llyfrgell Genedlaethol gan gynnwys llawysgrifau gwreiddiol, mapiau, archifau, ffilmiau, gwaith argraffedig a gwaith celf mewn oriel gelf newydd yng Nglan-yr-afon, Hwlffordd.

 

Bydd y datblygiad hwn yn rhan annatod o Ganolfan gelfyddydau a diwylliant o ansawdd uchel a fydd hefyd yn cynnwys Llyfrgell Sir newydd a gwasanaeth Gwybodaeth i Ymwelwyr yng nghanol tref Hwlffordd.

 

Mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Penfro, bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn galluogi ac yn annog pobl i gymryd rhan weithredol yng nghelfyddydau, diwylliant a threftadaeth Cymru.  Bydd cyfres o ddigwyddiadau di-dal  a gweithdai addysg yn cael eu cyflwyno i ategu’r rhaglen arddangosfeydd yng Nglan-yr-afon.

 

Gwell mynediad

 

Dywedodd Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Rydym wrth ein bodd ein bod yn rhan o'r prosiect newydd cyffrous hwn ar y cyd â Chyngor Sir Benfro. Mae estyn allan a gwella mynediad i'n cronfa helaeth o dreftadaeth ddiwylliannol, cynyddu ymgysylltiad â’r cyhoedd a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol trwy ddiwylliant a rhannu gwybodaeth yn flaenoriaeth yng Nghynllun Strategol Cof y Genedl:Llunio’r Dyfodol 2017-2021. Edrychwn ymlaen at rannu ein casgliadau gyda phobl Sir Benfro a thu hwnt "

 

Bydd yr oriel yn cynnal rhaglen o arddangosfeydd thematig chwe misol sy'n arddangos casgliadau eiconig y Llyfrgell Genedlaethol, ac arddangosfa barhaol ar hanes, diwylliant a chwedlau Sir Benfro.

 

Y casgliad cyntaf i'w arddangos yn yr Oriel fydd Kyffin Williams: Tir a Môr.