Caryl yn ffarwelio a Llyndy Isaf

30/09/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae'r Ysgolhaig Llyndy Isaf cyntaf, Caryl Hughes wedi dod i ddiwedd ei chyfnod yn y fferm ar ôl tair ar ddeg mis prysur iawn yn.

 

Ers cyrraedd Llyndy Isaf ym Medi 2013 mae Caryl, aelod o CFfI Dyffryn Tanat, wedi cyflawni llawer o bethau, gan gynnwys ail-cyflwyno da byw i'r fferm, goruchwylio lifft hofrennydd o ddeunyddiau ffensio, ymrwymo i gytundeb Glastir yn ogystal ag ymddangos ar amrywiaeth o rhaglenni radio a theledu. 

 

Mae CFfI Cymru yn falch iawn i weithio gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i allu cynnig y cyfle unigryw hwn i'w haelodau. Mae Caryl wedi bod yn llysgennad gwych ar gyfer yr ysgoloriaeth a'r ddau sefydliad, hoffem ddymuno pob lwc iddi yn ei gyrfa yn y dyfodol. 

 

Siarad am ei hamser yn Llyndy Isaf Caryl dywedodd

 

"Rwy'n gadael Llyndy Isaf yn teimlo'n fwy hyderus yn fy hun ac yn fy ngallu i redeg fferm ac i symud ymlaen ymhellach yn y diwydiant amaethyddol. Mae'r ysgoloriaeth wedi bod yn brofiad bythgofiadwy ac un rwy'n gwybod y byddaf yn cyfeirio at yn aml yn y dyfodol." 

 

"Yr wyf wedi cwrdd â chyfoeth o bobl wych â gwybodaeth a phrofiad helaeth ac maent wedi bod yn barod iawn i rannu hyn gyda mi yn ystod fy nghyfnod yn Llyndy Isaf. Hoffwn ddiolch i CFfI Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am roi’r profiad hwn i mi a phob lwc i Tudur yn ei 12 mis yn Llyndy, yr wyf yn gobeithio y bydd yn mwynhau ac yn dysgu cymaint gan fy mod wedi."

 

Mae'r ail ysgolor, Tudur Parry bellach wedi cymryd drosodd y fferm a gallwch gadw i fyny â sut y mae'n dod ymlaen drwy ddilyn ef ar twitter @LlyndyIsaf. Mae croeso cynnes i aelodau CFfI Cymru ymweld â Llyndy Isaf i ddysgu mwy am y fferm a'r cyfle hon. Os hoffech drefnu ymweliad, neu am unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Swyddog Datblygu Gwledig CFfI Cymru, Sarah Price, am fwy o fanylion; 01982 553502 / sarah.price@yfc-wales.org.uk 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net