Cariad at gig eidion Cymru yn Llundain

13/02/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae pen-cogyddion uchel eu parch wedi cwympo mewn cariad efo Cig Eidion Cymru ers mynychu digwyddiad arbennig i hyrwyddo bwydydd arbennig yn Llundain.

Daeth dros 30 o gogyddion profiadol o’r sector arlwyo cosmopolitanaidd ynghyd i fwynhau blasau’r cinio 7-cwrs a oedd yn cynnwys saig cig eidion coeth; ffolen Cig Eidion Cymru gyda choes las wedi’i brwysio, gyda garlleg gwyllt ac wedi’i fygu.

 

Yn ystod y pryd, fe wnaeth Sue Franklin, Swyddog Gweithredol Datblygu Marchnad y DU yn Hybu Cig Cymru annerch y dorf o gogyddion proffesiynol o safon uchel ar Gig Eidion Cymru; sut mae’n cael ei gynhyrchu mewn amgylchedd naturiol gan ffermwyr ymroddedig sy’n defnyddio technegau traddodiadol. Soniodd hefyd am arwyddocâd ei statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) - marc ansawdd sy’n cynnal a diogelu cynnyrch sy’n unigryw i’w tirwedd, ac sy’n eu gwarchod rhag cael eu hefelychu.

 

Cynnyrch gorau

 

Dywedodd Sue Franklin, “Roedd y digwyddiad, a drefnwyd gan gyflenwyr bwyd Direct Meats, yn gyfle gwych i hyrwyddo Cig Eidion Cymru ar fwydlen oedd yn cynnwys dim ond y cynnyrch gorau. Roedd y cyfle i drafod y seigiau rhwng y cyrsiau a sgwrsio gyda’r cynhyrchwyr a’r cyflenwyr yn amhrisiadwy - roedd yn debyg iawn i brofiad “speed-dating!”

“Roedd y cariad at Gig Eidion Cymru i’w deimlo o amgylch yr ystafell, roedd o mor dyner ac yn llawn blas, wedi’i goginio’n berffaith. Creodd argraff ar y cogyddion ac rydym yn obeithiol y bydd yn arwain at gynnydd mewn gwerthiant i sefydliadau gwasanaeth bwyd gorau Llundain.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru