Canslo ymweliad llong bleser: Angen atebion yn ôl Aelod Cynuiliad

18/06/2015

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn dilyn canslo ymweliad llong bleser fawr y Celebrity Silhouette i borthladd Caergybi ddoe, mae’r Aelod Cynulliad dros Ynys Mon, Rhun ap Iorwerth wedi addo y bydd yn mynd at waelod y mater a chanfod pam fod hyn wedi digwydd, gan chwilio am sicrwydd na fyddai hyn yn digwydd eto. 

 

Roedd y Llong sy’n dal dros 2,500 o deithwyr ar y ffordd i ddocio yn y porthladd fore ddoe, ond o ganlyniad i ‘resymau diogelwch’ a’r tywydd, fe benderfynwyd i ganslo’r ymweliad, a oedd yn golygu fod llawer o gwmniau lleol yn amrywio o gwmniau bysus i dywysyddion taith, a fyddai wedi elwa o’r ymweliad, ar ei colled.  Dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn dilyn addasiad i'r jeti, mae’r llongau pleser wedi bod yn docio yn y jeti sy'n eiddo i Gwmni Anglesey Aluminium, ers i’r gwaith gau yn 2009. 

 

Pryderus

 

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Rhun ap Iowerth fod cyfraniad y llongau pleser yn hwb aruthrol i’r economi leol, "Yr hyn sy’n bryderus fod hyn yn digwydd rwan pan fo pethau’n edrych yn dda ac mae’r potensial yn anferth."

 

Wrth fesur gwerth y llongau pleser, fe eglurodd, "Mae cyfraniad y llongau pleser i’r economi yn eitha sylweddol yn barod a mi rydych yn son am nifer fawr o bobl yn dod i fewn a ma nhw’n bobl sydd wedi bod yn gwario mewn atyniadau twristaidd lleol ond mae’n amlwg i fi na dyma ddechrau’r diwydiant yng Ngogledd Orllewin Cymru ac mae yna adeiladu ac adeiladu i ddod yn y blynyddoedd nesaf er mwyn sicrhau bod yna fwy o bres yn cael ei wario a mwy yn cael ei wario ar Ynys Môn a dim ond potensial i dyfu a thyfu sydd yna."

 

Yn ôl ffigurau, bydd 21 o longau pleser yn ymweld a Chaergybi dros yr haf eleni, gyda chyfanswm o 14,000 o deithwyr yn dod oddi ar fwrdd y llongau yn ymweld a gwahanol o atyniadau yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn.  

 

Y jeti

 

Ond mae’n credu fod angen sicrhau fod y twf yma’n parhau gan osgoi unrhyw broblemau fel hyn yn y dyfodol, "Mae angen inni ddeall beth yn union ddigwyddodd a beth ydi’r camau sydd raid i gymryd i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto, gan stopio’r ergyd i hyder y diwydiant cruise yn y jetty yng Nghaergybi. Os yw’r adnodd y jeti wedi bod yn ddibynadwy tan rwan, pam fod hyn wedi digwydd?"

 

Ychwanegodd, "Y peth ola ydan ni isio ydi amheuaeth ym meddyliau rheini sy’n trefnu teithiau yma a bod nhw’n colli hyder yng Nghaergybi a gobeithio nad ydi beth sydd wedi digwydd yng Nghaergybi wythnos yma yn niweidio’r hyder yna ond allwn ni ddim fforddio i hyn ddigwydd eto. Mae’n rhaid ffeindio allan pam fod hyn wedi digwydd."

 

Dywedodd Amanda Whitehead sy'n rhedeg cwmni tywys yng ngogledd orllewin Cymru fod canslo ymweliad y llong bleser yn glec,  "Bob tro nad yw llong yn dod, yr ydym yn colli llwyth o ewyllus da sydd wedi cael ei feithrin gan lawer o bobl weithgar dros y blynyddoedd. Yr ydym trwy siarad gyda chleientiaid yn gwybod fod teithiau llongau pleser i ogledd Ewrop ac i leoliadau anhysbys, fod Cymru yn dechrau dod i'r amlwg ar y radar." 

 

Fe geisiodd Lleol.cymru gael ymateb gan Gyngor Ynys Môn ond nid oedd neb ar gael.