Canolfan y Mileniwm yn chwilio am dalent ifanc

Only Kids Aloud yn perfformio

Mae Canolfan Milenium Cymru yn chwilio am dalent ifanc newydd, i gymryd rhan mewn dau brosiect mawr yn 2015 a 2016, fel rhan o ddathliadau’r Ganolfan yn 10 oed. 

 

Oes gennych chi dalent i berfformio sioeau cerdd y West end neu ysfa i serennu ar y llwyfan? Mae’r Ganolfan ym Mae Caerdydd yn chwilio am gantorion a pherfformwyr ifanc sy'n perthyn i ddau grŵp oedran penodol: plant 9 - 13 oed ar gyfer Corws Only Kids Aloud, gyda chyfle unigryw i bobl ifanc 14 - 19 oed gymryd rhan mewn cynhyrchiad Cymraeg i Ysgolion o Les Misérables.

 

Croesawodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru y cyfle hwn i gydweithio, Meddai, "Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio ar y ddau brosiect hyn gyda phartneriaid blaenllaw yn y diwydiant yma yng Nghymru. Mae canu a pherfformio yn ddau beth sy'n diffinio Cymru fel cenedl. Fel canolfan genedlaethol y celfyddydau perfformio yng Nghymru, un o'n prif nodau yw meithrin talent y dyfodol er mwyn codi dyheadau."

 

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gydag Urdd Gobaith Cymru ac Ysgol Glanaethwy a chyda chefnogaeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, i lwyfannu Les Misérables yn llawn, a bydd yn cael ei gyfarwyddo gan Cefin Roberts o Ysgol Glanaethwy a'i dîm profiadol sy'n cynnwys Carys Edwards, Rhian Roberts a John Quirk fel Cyfarwyddwr Cerdd.

 

Ychwanegodd Graeme Farrow, "Gyda pherfformiadau yn y Mariinsky Theatre yn Rwsia a'r Artscape Theatre yn Cape Town, mae Corws Only Kids Aloud wedi cynnig cyfleoedd gwirioneddol unigryw i blant o bob cefndir yng Nghymru. Unwaith eto, mae corws 2015 yn addo cynnig profiadau a all newid bywydau i gantorion ifanc gorau'r wlad, a hoffwn weld plant o bob gallu a chefndir ac o bob rhan o Gymru yn gwneud cais".

 

Mae'n bosib gwneud cais ddigidol ar gyfer y ddau brosiect, gyda'r cyfle yn agored i bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru ymgeisio. Ewch i i'r dolenni hyn a llenwch y ffurflen gais ar gyfer LesMis neu ar gyfer Corws Only Kids Aloud

 

Dylid cyflwyno ffeil sain neu fideo hefyd o'r ymgeisydd yn canu rhan o gân.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3 Chwefror 2015.  

 

Cynhelir yr ail rownd o glyweliadau byw yn y Gogledd ar 14 - 15 Chwefror ac yn y De ar 17 - 18 Chwefror 2015. Rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 14 a 19 oed ac yn byw yng Nghymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net