Canolfan Mileniwm Cymru Benbaladr

08/08/2012

Categori: Celfyddydau

Er gwaethaf y tywydd garw’r wythnos diwethaf, aeth cynhyrchiad awyr agored Canolfan Mileniwm Cymru Ma’ Bili’n Bwrw Bronco yn ei flaen ac, yn ôl rhai o’r adolygiadau a’r sylw a gafodd y sioe, mae’r ddrama newydd yma wedi cael dechrau llwyddiannus. Wythnos yma, mae perfformiadau o’r ddrama wedi bod ar Faes yr Eisteddfod, yn rhedeg tan y dydd Sadwrn olaf. Dyma gyfle i Eisteddfodwyr ei mwynhau cyn iddi fynd ar daith ledled Cymru. Am ragor o fanylion am y sioe, ac am leoliadau’r daith ewch i bwrwbronco.co.uk.

 

  

Yn ogystal â chroesawu Eisteddfod Genedlaethol i Fro Morgannwg haf yma, mae’r Gemau Olympaidd wedi bod yn denu sylw. A nawr mae’r un cynnwrf wedi cyrraedd Bae Caerdydd gan fod y Ganolfan yn prysur  baratoi am Ŵyl y Fflam Baralympaidd, sy’n digwydd 27 Awst fel rhan o Daith Gyfnewid Fflam y Gemau Paralympaidd Llundain 2012. Bydd gweithgareddau a pherfformiadau yn digwydd trwy gydol y dydd, ac yna, fin nos, bydd y Ganolfan yn cyflwyno noson o adloniant bythgofiadwy sy’n cynnwys ei chôr trefol Hard Côr a Chôr Only Kids Aloud.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

 

Hen ddigon felly i’n diddanu cyn i’r haf ddod i ben.

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led.