Cannoedd yn mynychu Fforwm 50+ yn Sir Gâr

18/09/2019

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae cannoedd o bobl wedi dod at ei gilydd i drafod iechyd, llesiant a'r defnydd cynyddol o dechnoleg fel rhan o Fforwm 50+ Blynyddol Sir Gaerfyrddin.

Mae'r digwyddiad poblogaidd yn dwyn ynghyd amrywiaeth eang o bobl a thros 30 o sefydliadau, ac yn rhoi cyfle i edrych yn gadarnhaol ar fynd yn hŷn yn ogystal â chanolbwyntio ar anghenion pobl hŷn y sir.

 

Cynhaliwyd y digwyddiad ddydd Iau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Dr Charles Musselwhite ac Allyson Rogers o Ganolfan Heneiddio Arloesol Prifysgol Abertawe, a Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Roedd themâu allweddol eleni'n adlewyrchu'r hyn y mae 600 aelod cryf y Fforwm wedi dweud sy'n bwysig iddyn nhw.

 

Roedd technoleg ar-lein, symudedd a mynediad i drafnidiaeth yn uchel ar yr agenda a bu'r siaradwyr gwadd yn sôn ychydig am y pwyntiau hyn.

 

Yn ogystal, cafodd aelodau gyfle i gymryd rhan mewn cyfres o weithdai yn canolbwyntio ar fonitro iechyd digidol, bancio, siopa, cyfathrebu ac ymchwil heb anghofio, darganfod ac osgoi sgamiau.

 

Cafwyd hefyd weithdai llesiant, sesiynau blasu ac arddangosfeydd mewn celf a chrefft, ymarfer corff a heneiddio'n dda.

 

Heriau

 

Dywedodd Wyn Llewellyn, Cadeirydd y Fforwm 50+: “Llwyddodd Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin gyrraedd llawer o gymunedau eleni, gan egluro'r prif heriau a wynebir a darparu ffocws ar gyfer Digwyddiad Blynyddol y Fforwm 50+. Yn 2019-20, rydym eisiau ymgysylltu mwy â chymunedau a chwilio am wirfoddolwyr ledled y sir i fod yn bwyntiau cyswllt lleol ar gyfer y Fforwm 50+. Y nod yw gwella ein gwasanaeth i'r gymuned a rhoi llais cryfach, mwy credadwy i'r Fforwm 50+ ar ran y cymunedau hynny. Dewch i'n helpu ni - gyda'n gilydd rydym ni'n gryfach!”

 

Cefnogir y digwyddiad blynyddol gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Llywodraeth Cymru.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Linda Evans, Hyrwyddwr 50+ Cyngor Sir Caerfyrddin: “Roedd nifer dda o bobl yn bresennol yn y digwyddiad heddiw a chafwyd ymateb da.  Cafodd pobl yn ein cymunedau gyfle i leisio'u barn ar ystod o faterion pwysig."