Pa un yw eich hoff gân Nadolig?

23/12/2014

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Ysbryd y Nadolig

I ddathlu'r Nadolig, rydym yn Lleol.Cymru wedi dethol rhai o ganeuon Cymraeg mwyaf cofiadwy'r Nadolig a rhai efallai sydd ddim mor gofiadwy! Mae gan Gymru draddodiad hir o ganeuon Nadoligaidd yn olrhain i'r traddodiad canu Plygain yn y ddeunawfed ganrif. Un o'r caneuon plygain cofiadwy yw Ar gyfer Heddiw'r Bore faban bach, gyda llawer o gymunedau yn parhau i gynnal gwasanaethau Plygain ledled Cymru.

 

Ond bellach, mae gennym hefyd glasuron modern wedi'u creu gan artistiaid blaenllaw yn amrywio o Meic Stevens i Garyl Parri Jones. Pa un yw eich hoff gân chi?  

 


Dyma restr o 10 uchaf Lleol.cymru: 

 

1. Dyma ni yn rhif 1 -  y dewin o Solfach, Meic Stevens gyda chlasur yng ngwir ystyr y gair: Noson Oer Nadolig. 

 


 

 

2. Yn rhif dau, mae Delwyn Sion yn rhoi naws deimladwy i'r Wyl gyda'i Un Seren. 

 
 3. Yn rhif 3, dyma berl gan Ryan Davies: Nadolig Pwy a Wyr. 

 


 


 4. Blas o hiwmor yr Anrhefn yn bedwerydd gyda Stwffiwch y 'Dolig nid y Twrci, gyda Gruff Rhys yn rhoi ei fersiwn ddihafal ei hun. 

 


 


 5. Dyma Caryl Parri Jones yn bumed, gyda'i chaneuon sydd wastad yn boblogaidd mewn cyngherddau. 

 
6. Yn y chweched safle, cawn gân Nadolig gan Colorama sydd yn hen lawiau ar gynhyrchu cerddoriaeth o safon - Cerdyn Nadolig. 


 

 

 

 7. Yn y seithfed safle, cawn fersiwn wahanol o Nadolig Pwy a Wyr? gan Wali Tomos, C'mon Midffild. Bydd cenhedlaeth yr 1980au a'r 1990au a fagwyd ar gyfresi Bryn Coch yn hen gyfarwydd gyda hon. 

 


 


8. Nid ydym yn siwr pam fod hon yn rhif 8, ond i bobl sy'n licio Tony ac Aloma, dyma wledd i chi.  

 


 


9.  Ac yn rhif naw, cawn gân arall boblogaidd gan Caryl Parri Jones. 

  

10. Yn rhif 10, ychydig o nostalgia i blantos mawr Cymru, gyda Nadolig yng Nghwm Rhyd y Chwadods.

 


 


 

Pa un yw'ch hoff gân Nadolig chi?