Candelas yn rhyddhau cân newydd Mae'n Amser yn barod ar gyfer yr Ewros

04/06/2021

Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae'r band poblogaidd Candelas yn ymuno a'r rhestr hir o artistiaid sy'n rhyddhau cân newydd ar gyfer ymgyrch Cymru Ewro 2020.

'Does dim dwywaith na allwn ni edrych yn ôl ar lwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn Ewros 2016 heb glywed ‘Rhedeg i Paris’ yn ein clustiau. Candelas oedd yn gyfrifol am atgyfodi’r hen glasur gan Yr Anrhefn a’i throi’n anthem i’r holl wlad. Ond mae ‘Mae’n Amser // We Think It’s Time’ yn anthem newydd sbon ar gyfer ymgyrch newydd sbon ac yn breuddwydio am Gymru newydd sbon. Fe’i rhyddheir ar label recordiau I KA CHING ar y 4ydd o Fehefin.

 

O’r crafiad cyntaf ar y gitâr, mae egni enwog Candelas yn gorlifo o’r gân a’r riffs tew yn waldio’r geiriau gobeithiol i ganol eich wyneb. A does neb llai na chyn-reolwr y tîm cenedlaethol, Chris Coleman wedi gwirioni ar y gân. “I recently enjoyed a little jamming session with Osian Candelas and absolutely loved it”, meddai. “Since then I’ve enjoyed listening to some of their brilliant music and they’ve only gone and done it again with this new release. I’m sure The Red Wall will love singing this tune to celebrate some amazing Wales wins in The Euros”.

 

Byw yn fy mhen

 

Dywedodd Osian, prif leisydd y band, “Mae hi wedi bod yn sbel ers i ni ryddhau cynnyrch newydd. Mae’r gân yma wedi bod yn byw yn fy mhen i ers dros flwyddyn, yn enwedig y llinell ‘We think it’s time’. Oni isho cwmpasu holl egni ymgyrch diweddar Yes Cymru, yr hyder ‘de ni wedi ei weld yn ein tîm pêl-droed cenedlaethol a’r teimlad y gallwn ni greu Cymru well.” 
Mae ‘na bêl-droedwyr rhyngwladol hefyd yn ffans mawr o’r gân. Meddai Owain Tudur Jones; “Am gân! Dwi’n edrych ymlaen gymaint i wylio Cymru yn cael llwyddiant yn yr Ewros, wedyn dathlu hefo peint o gwrw yn fy llaw a ‘Mae’n Amser // We Think it’s Time’ yn bloeddio yn y cefndir!” Ac ymateb Gwennan Harries oedd “Fi’n rili hoffi’r gân. Mae’n catchy a bendant yn un i floeddio’r geiriau allan iddi! Geiriau yn berthnasol iawn ‘fyd. Edrych ymlaen at glywed e mwy cyn y gemau rhyngwladol”.

 

Candelas yw Osian Huw Williams (llais a gitâr), Ifan Emlyn Jones (gitâr), Tomos Edwards (gitâr fas), Gruffudd Edwards (gitâr) a Lewis Lludd Williams (drymiau). Recordiwyd y sengl yn Stiwdio Sain gydag Aled Huws yn peiriannu ac fe’i cynhyrchwyd gan Candelas. Crëwyd clawr y sengl gan Rhys Grail a chrëwyd y fideo gan Rhys Edwards. Gwyliwch y fideo ar dudalen Facebook Yes Cymru nawr!