Camu nôl i ddathlu’r Nadolig Fictoraidd yn Amgueddfa Lloyd George

29/11/2018

Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd rhai o ddisgyblion cynradd Gwynedd yn cael cyfle arbennig i gamu nôl mewn hanes dros yr wythnosau nesaf, a gweld sut byddai’r Fictoriaid wedi dathlu’r Nadolig.

Mae’r gweithgareddau yn cael eu trefnu gan staff archifau ac amgueddfeydd Cyngor Gwynedd, wrth i’r disgyblion ymweld ag Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy.

 

Meddai John Dilwyn Williams, Swyddog Addysg ar ran gwasanaethau archifau ac amgueddfeydd Cyngor Gwynedd: “Bwriad y sesiynau yma ydi rhoi blas i’r plant am Gymru ar ddiwedd y 19eg ganrif, ac i gamu i esgidiau plant y cyfnod. Byddant yn cael gweld sut y byddai plant Oes Fictoria wedi dathlu’r Nadolig, gan wisgo dillad hen ffasiwn a rhoi cynnig ar baratoi ar gyfer y Nadolig.

 

“Bydd y plant yn cael gweld bwthyn Highgate, cartref David Lloyd George yn ystod ei blentyndod, sydd wedi ei ddodrefnu fel yr oedd pan oedd y cyn-Brif Weinidog yn byw yno rhwng 1864 a 1880.

 

Dod a hanes y cyfnod yn fyw

 

“Ein gobaith ydi fod y gweithgareddau yma yn dod â hanes y cyfnod yn fyw i’r plant ac y bydd y brwdfrydedd yna yn tanio diddordeb yn ein hanes.”

 

Fel rhan o’r gweithgareddau a fydd yn cael eu cynnal yn Amgueddfa Lloyd George rhwng 3 a 14 Rhagfyr, bydd y plant yn cael rhoi cynnig ar baratoi pwdin clwt yn ogystal â gwneud gwaith llaw a chrefftau traddodiadol gyda’r artist, Marian Grace Jones.