Calan yn perfformio yn y Cwlwm Celtaidd

18/01/2017

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd band gwerin Calan yn ymuno ag artistiaid eraill i berfformio yng Ngwyl y Cwlwm Celtaidd a gynhelir eleni ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar benwythnos mawreddog ar Fawrth 10-12fed.

Mae Cwlwm Celtaidd yn flynyddol sy’n dathlu cerddoriaeth a dawns o’r gwledydd Celtaidd.

 

Mae’r band gwerin ifanc o Gymru, Calan, wedi gwneud enw i’w hunain ym Mhrydain a thu hwnt. Byddant yn hyrwyddo eu halbwm newydd, ‘Solomon’ ar daith byd eang yn fuan. 

 

Bydd cyfle i glywed blas o'r deunydd newydd yn Cwlwm Celtaidd ar nos Sadwrn, Mawrth 11eg.

 

Dathlu cerddoriaeth celtaidd

 

Dywedodd Angharad Jenkins, sy’n chwarae ffidil i Calan; "Dwi’n edrych ymlaen yn arw at ddychwelyd i Cwlwm Celtaidd eleni. Mae e’n bleser i fod yn rhan o ŵyl Gymreig, sy’n dathlu cerddoriaeth a dawns y gwledydd Celtaidd i gyd. Yn ogystal â hynny, mae’n braf i gwrdd â hen ffrindiau o Ynys Manaw, Yr Alban a mwy, a hynny ar ein stepen drws. Dwi’n siŵr fydd 'na barti mawr i’w gael ym Mhorthcawl dros y penwythnos!”

 

Ar nos Wener, Mawrth 10fed, bydd cyfle i fwynhau gêm rygbi 6 Gwlad Cymru v Iwerddon mewn noson hwyliog o gerddoriaeth a dawns gyda pherfformiad gan Jamie Smith’s Mabon i gloi’r noson.

 

Gallwch brynu tocynnau ar gyfer y cyngherddau, neu docyn penwythnos ar wefan Pafiliwn y Grand.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru